macOS High Sierra

Resetování tiskového systému

Nemůžete-li pomocí tiskárny tisknout a vyzkoušeli jste všechny ostatní postupy řešení potíží, resetujte tiskový systém. Tímto postupem vymažete všechny tiskárny ze seznamu tiskáren, všechny informace o dokončených tiskových úlohách a všechny předvolby tiskáren.

Důležité: Nejdříve vyzkoušejte ostatní postupy řešení potíží uvedené v části Řešení potíží s tiskem.

  1. Z nabídky Apple vyberte možnost Předvolby systému a klikněte na možnost Tiskárny a skenery.

    Otevřít předvolby Tiskárny a skenery

  2. Stiskněte a přidržte klávesu Ctrl, klikněte do seznamu vlevo a poté v zobrazené nabídce vyberte volbu „Obnovit tiskový systém“.

    Po obnovení výchozího stavu tiskového systému bude seznam tiskáren v předvolbách Tiskárny a skenery prázdný.

  3. Přidejte znovu libovolné tiskárny.