macOS High Sierra

Připojení k internetu nebo síti přes ethernetové rozhraní

Prostřednictvím rozhraní Ethernet se můžete připojit k internetu buď přes ethernetovou síť nebo přes DSL či kabelový modem. Pokud používáte modem, zkontrolujte, zda je zapnutý a propojený se zdířkou ve zdi kabelem, který jste s ním obdrželi.

 1. Ethernetovým kabelem propojte ethernetový port svého počítače s modemem nebo jiným síťovým zařízením (například přepínačem či rozbočovačem). Pokud počítač není vybaven ethernetovým rozhraním, použijte ethernetový adaptér USB – Ethernet nebo Thunderbolt – Gigabit Ethernet.

  V mnoha případech bude připojení k internetu navázáno automaticky. Pokud k tomu nedojde, zadejte nastavení sítě následujícím postupem. Pokud nevíte, co zadat, poraďte se se správcem sítě nebo s poskytovatelem internetových služeb.

 2. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Síť.

  Otevřít Předvolby pro síť

 3. V seznamu na levé straně vyberte Ethernet.

 4. Klikněte na místní nabídku Konfigurovat IPv4 a vyberte metodu konfigurace, kterou vám doporučil poskytovatel internetových služeb.

  • Pomocí DHCP nebo Pomocí BootP: Zvolte jednu z následujících možností, pokud IP adresu získáte od svého poskytovatele internetových služeb automaticky.

  • Pomocí DHCP s manuální adresou: Tuto možnost zvolte, pokud jste obdrželi konkrétní IP adresu a váš poskytovatel internetových služeb používá DHCP nebo jiné síťové nastavení.

  • Ručně: Tuto možnost zvolte, pokud jste od svého poskytovatele internetových služeb získali konkrétní IP adresu, masku podsítě a adresu směrovače.

 5. Klikněte na Pokročilé, potom na DNS, pak na tlačítko Přidat v části DNS servery a zadejte IP adresu DNS serveru svého poskytovatele internetových služeb. Pokud jste od poskytovatele služeb získali adresy vyhledávacích domén, zadejte je. Jejich zadání nemusí být nutné, pokud konfigurujete nastavení IP pro použití DHCP.

 6. Pokud vám váš poskytovatel služeb sdělil i další parametry, například nastavení IPv6, proxy serveru nebo upřesňující nastavení Ethernetu, klikněte na Pokročilé a zadejte je.

 7. Kliknutím na OK toto nastavení ethernetové služby aktivujete.