macOS High Sierra

Sledování využití počítače dětmi

Pokud jste pro některého uživatele nastavili rodičovský dohled, můžete sledovat jeho aktivity na Internetu i používání aplikací.

 1. V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému a poté klikněte na Rodičovský dohled.

  Otevřít předvolby Rodičovský dohled

 2. Proveďte odemknutí kliknutím na ikonu zámku a potom zadejte jméno a heslo správce (nebo pokud máte Mac s Touch Barem, použijte Touch ID).

 3. Vyberte uživatele ze seznamu uživatelů.

 4. Klikněte na Protokoly.

 5. Klikněte na místní nabídku „Zobrazit aktivitu za“ a poté vyberte období, pro které chcete zobrazit protokoly.

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Kliknutím na Aplikace zobrazíte seznam (seřazený od nejpoužívanější k nejméně používané aplikaci) a interaktivní koláčový graf, který zobrazuje procentní rozdělení doby strávené v jednotlivých aplikacích.

  • Kliknutím na Web zobrazíte seznam webových stránek (seřazený od nejpoužívanější k nejméně používané stránce) a interaktivní koláčový graf, který zobrazuje procentní rozdělení doby strávené na jednotlivých webových stránkách.

 7. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V zobrazení Aplikace můžete kliknutím na rozbalovací trojúhelníček zobrazit údaje o času, datu a době trvání.

  • V zobrazení Web můžete kliknutím na rozbalovací trojúhelníček u názvu webového serveru zobrazit seznam jednotlivých webových stránek. Kliknete‑li na rozbalovací trojúhelníček u názvu webové stránky, zobrazí se časy a data návštěv této webové stránky.

  • Chcete-li dítěti zabránit v používání některé aplikace nebo zobrazení některého webového serveru, vyberte požadovanou položku a klikněte na Omezit. Chcete‑li aplikaci nebo webový server odblokovat, klikněte na Povolit.

  • Chcete-li otevřít vybranou aplikaci nebo zobrazit vybrané webové stránky, klikněte na Otevřít.

Chcete‑li smazat historii v zobrazení Aplikace nebo Web, klikněte na Smazat protokol.