macOS High Sierra

Pokud se Mac restartuje a zobrazí se zpráva

Pokud se Mac neočekávaně restartuje, došlo k chybě označované jako „kernel panic“. Po restartu se zobrazí zpráva oznamující, že počítač byl restartován v důsledku problémů.

Příčinou je pravděpodobně chyba softwaru. Stav kernel panic může být také způsobem poškozeným nebo nekompatibilním hardwarem, včetně externího zařízení připojeného k vašemu Macu.

Poznámka: Chcete‑li si tyto pokyny před zahájením práce vytisknout, klikněte na tlačítko Sdílet v okně Nápověda a potom vyberte Tisk.

Je-li stav kernel panic způsoben známým problémem, bude chybná softwarová komponenta identifikována. Abyste měli jistotu, že tento software nebude nadále způsobovat potíže, přesuňte jej do Koše.

Pokud nelze chybný software identifikovat a ve vašem Macu i nadále dochází ke stavu kernel panic, vyzkoušejte následující postup:

  • Restartujte svůj Mac v bezpečném režimu. Pokud se úspěšně spustí v bezpečném režimu, použijte příkaz Apple > App Store, klikněte na Aktualizace a nainstalujte všechny dostupné aktualizace.

  • Odinstalujte všechny plug-iny a další softwarová rozšíření, jejichž výrobcem není společnost Apple. Pokud jste nedávno aktualizovali macOS nebo některou aplikaci, plug-iny nebo jiný software, který v minulosti fungoval, již nemusí být kompatibilní. Přečtěte si dokumentaci od výrobce (včetně poznámek v souborech Read Me, Důležité apod.) a ověřte, zda je software s danou verzí systému macOS kompatibilní.

  • Odpojte všechna zařízení USB a FireWire, s výjimkou klávesnice a myši Apple. Odeberte všechny hardwarové aktualizace od jiných výrobců, například paměť RAM (Random-Access Memory) nebo karty PCI (Peripheral Component Interconnect). Poté Mac restartujte.

    Pokud se tímto postupem problém vyřeší, znovu postupně po jednom připojujte k Macu jednotlivá zařízení. Vždy po připojení jednoho zařízení Mac restartujte, dokud neurčíte, které zařízení způsobuje problém.

  • Resetujte paměť PRAM (Parameter Random-Access Memory).

  • Diagnostika problémů s počítačem Mac. Tyto aplikace dokážou zjistit, zda není nainstalovaný hardware, například rozšiřující paměť, nekompatibilní, nesprávně nainstalovaný nebo vadný.

  • Pomocí Diskové utility opravte startovací disk nebo oprávnění disku.

    Otevřít Diskovou utilitu

Pokud výše popsané kroky nepomohou, zkuste macOS znovu nainstalovat.

Poznámka: V případě, že přesunete nebo přejmenujete systémový soubor nebo složku, bude nutné systém macOS znovu nainstalovat. Pouhé nahrazení nebo přejmenování položky nebude dostačující.