macOS High Sierra

Vytvoření nebo změna dynamické složky

Dynamické složky automaticky shromažďují soubory podle typu a tématu. Dynamické složky jsou aktualizovány při změnách, přidání či odstranění souborů v Macu.

Vytvoření dynamické složky

 1. Ve Finderu vyberte příkaz Soubor > Nová dynamická složka.

 2. Chcete-li vyhledávat soubory, zadejte do pole hledání požadované téma, slovní spojení nebo jiný parametr.

 3. Chcete-li určit, zda má hledání zahrnovat pouze názvy souborů nebo jejich celý obsah, vyberte v návrzích hledání pod vyhledávacím polem volbu „Název se shoduje“, pak klikněte na Název a vyberte volbu Název souboru nebo Vše.

 4. Chcete-li vyhledávat další specifické atributy, klikněte pod vyhledávacím polem na tlačítko Přidat a pak v zobrazených místních nabídkách vyberte požadované atributy hledání.

  Nabídky fungují ve dvojicích. Chcete-li například hledat obrázky, vyberte z místní nabídky vlevo volbu Druh a poté z vedlejší místní nabídky vyberte volbu Obrázky.

 5. Klikněte na volbu Uložit a zadejte název a umístění dynamické složky.

  Nechcete-li, aby se dynamická složka zobrazovala v bočním panelu, zrušte volbu Přidat do bočního panelu.

  V názvech složek nelze používat některé znaky, například dvojtečku (:). Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkuste použít jiný název.

Změna kritérií pro dynamickou složku

 1. Otevřete dynamickou složku.

 2. Buď začněte psát v poli hledání dané složky, nebo klikněte na místní nabídku Akce a vyberte Zobrazit kritéria hledání.