macOS High Sierra

Poslech výstrah předčítaných Macem

Mac můžete nastavit tak, aby četl text v dialozích a výstrahách a upozorňoval vás, pokud aplikace vyžaduje vaši akci.

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění a na Řeč.

  Otevřít panel Řeč

 2. Označte zaškrtávací políčko „Zapnout oznámení“, klikněte na Volby a nastavte požadované volby:

  • Hlas: Nastaví, zda budou výstrahy čteny hlasem systému nebo jiným hlasem.

  • Fráze: Slouží k nastavení fráze, kterou uslyšíte před textem výstrahy. Ve výchozím nastavení zprávě předchází název aplikace asociované s výstrahou.

  • Prodleva: Nastaví prodlevu v sekundách, po kterou má Mac před přečtením výstrahy čekat.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Chcete-li tuto funkci vypnout, zaškrtávací políčko „Zapnout oznámení“ odznačte.

Můžete rovněž využít VoiceOver, hlasové rozhraní macOS, které umožňuje předčítat štítky u každé položky zobrazené na obrazovce a ovládat Mac pomocí klávesnice. Další informace najdete v tématu Nápověda pro VoiceOver.