macOS High Sierra

Předvolby Mission Control

Pomocí předvoleb systému pro Mission Control můžete nastavit volby a zkratky sloužící k zobrazení a skrytí oken aplikací, plochy nebo Dashboardu.

Chcete-li otevřít tyto předvolby, použijte příkaz Apple > Předvolby systému a klikněte na Mission Control.

Otevřít předvolby Mission Control

Řadit plochy automaticky od naposledy použitých

Pokud jste vytvořili více pracovních ploch, můžete rychleji přistupovat na naposledy použité plochy.

Při přepínání do aplikace přepnout na plochu, na které jsou okna aplikace otevřena

Při použití funkce Spaces můžete zajistit, že se při přepnutí do aplikace zobrazí plocha s otevřenými okny pro tuto aplikaci.

Seskupit okna podle aplikací

Máte-li současně otevřeno více oken několika aplikací, můžete okna uspořádat podle aplikací v zobrazení Mission Control.

Monitorům jsou přiřazeny samostatné plochy

Používáte-li funkci Spaces a máte více monitorů, můžete pro každý monitor konfigurovat samostatné plochy.

Dashboard

Ve výchozím nastavení je Dashboard vypnutý. Chcete‑li jej používat, vyberte způsob jeho zobrazení po stisknutí klávesové zkratky.

Klávesové zkratky a myš

Vyberte zkratky pro zobrazení a skrytí oken, plochy a Dashboardu. V závislosti myši nebo trackpadu se v tomto oddílu mohou zobrazit dva sloupce místních nabídek.

Další dostupné klávesové zkratky zobrazíte při prohlížení místních nabídek stisknutím a podržením klávesy Ctrl, Alt, Shift nebo Cmd nebo jejich kombinací.

Aktivní rohy

Vyberte akce, které se provedou při přesunutí ukazatele do rohů obrazovky.

Klikněte na místní nabídku v rohu a zvolte akci.

Pokud budete chtít použít modifikaci s aktivním rohem, stiskněte a podržte při prohlížení místních nabídek klávesy Cmd, Shift, Alt či Ctrl nebo jejich kombinaci