macOS High Sierra

Postupy zobrazení položek v oknech Finderu

Pro zobrazení položek ve Finderu můžete vybrat jeden ze čtyř způsobů: jako ikony, jako seznam, ve sloupcích nebo v zobrazení Cover Flow. Chcete-li vybrat způsob zobrazení, použijte tlačítka zobrazení na horním panelu okna Finderu:

Tlačítka Zobrazení v okně Finderu.

V každém z těchto čtyř zobrazení můžete dále upravovat způsob zobrazení položek.

Řazení položek, uspořádání ikon a úprava velikosti sloupců

Nastavení týkající se řazení a uspořádání položek ve složce se zachová, dokud je nezměníte. Pokud například seřadíte obsah složky Dokumenty podle položky Datum přidání, bude seřazena podle data přidání i při příštím zobrazení.

 • Řazení položek: V kterémkoli zobrazení vyberte volbu Zobrazení > Volby zobrazení, klikněte na místní nabídku Seřadit podle a vyberte způsob řazení, například Datum změny nebo Název. V seznamovém zobrazení a Cover Flow přesuňte ukazatel na název sloupce, podle kterého chcete řadit, a klikněte na něj. Dalším kliknutím na název sloupce obrátíte pořadí řazení.

 • Uspořádání položek: V kterémkoli zobrazení klikněte na tlačítko pro uspořádání položek a poté vyberte některou volbu, jako například Datum vytvoření nebo Velikost.

 • Udržování složek nahoře: Když máte položky uspořádané podle jména, můžete udržovat složky (v abecedním pořadí) na začátku seznamu. Použijte příkaz Finder > Předvolby, klikněte na Pokročilé a pak označte zaškrtávací políčko „Při řazení podle názvu umístit složky na začátek“.

 • Přehledné uspořádání ikon: V zobrazení ikon vyberte volbu Zobrazení > Zarovnat.

 • Úprava velikosti sloupců: V zobrazení seznamu, zobrazení ve sloupcích nebo zobrazení Cover Flow přetáhněte čáru mezi záhlavími sloupců.

  Chcete-li rozbalit sloupec tak, aby byly zobrazeny všechny názvy souborů, dvakrát klikněte na rozdělovník sloupců.

 • Zobrazení nebo skrytí sloupců: V seznamovém zobrazení a Cover Flow podržte Ctrl a kliknutím na některý sloupec zobrazte všechny dostupné sloupce. Chcete‑li zobrazit nebo skrýt některý sloupec, vyberte jeho název (u názvů viditelných sloupců je zobrazena značka zaškrtnutí).

Další úpravy zobrazení ikon, sloupců, seznamu nebo Cover Flow

Každé zobrazení můžete upravit podle svých požadavků. Můžete například změnit velikost textu v názvech souborů a v některých zobrazeních můžete také změnit velikost ikon souborů.

 1. Otevřete okno Finderu, vyberte složku, kterou chcete změnit, a klikněte na některé z tlačítek Zobrazení: Ikony, Sloupce, Seznam nebo Cover Flow

 2. Použijte příkaz Zobrazení > Volby zobrazení a poté nastavte požadované volby.

  • Otevírání složky při každém přechodu do tohoto zobrazení: Označte zaškrtávací políčko „Vždy otevřít“.

  • Otevírání podsložek při každém přechodu do tohoto zobrazení: Označte zaškrtávací políčko „Procházet“.

   Otevírá-li se některá podsložka v jiném zobrazení, vyberte pro tuto podsložku volbu Zobrazení > Volby zobrazení a poté zrušte zaškrtnutí políčka „Vždy otvírat v“ a „Procházet v“. Tato políčka musejí být zaškrtnuta pro hlavní složku, zatímco pro podsložku musí být jejich zaškrtnutí zrušeno.

  • Výběr voleb pro ikonové zobrazení: Zde můžete změnit velikost ikon, rozestupy v mřížce, velikost textu a další volby.

   Okno se seznamem voleb ikonového zobrazení.
  • Výběr voleb pro seznamové zobrazení a zobrazení Cover Flow: Zde můžete změnit velikost ikon, velikost textu, výběr zobrazených sloupců a další volby. (Volby pro seznamové zobrazení a zobrazení Cover Flow jsou stejné.)

   Okno se seznamem voleb seznamového zobrazení a zobrazení Cover Flow.
  • Výběr voleb pro sloupcové zobrazení: Zde můžete změnit velikost textu a určit, zda se mají zobrazovat ikony a sloupec náhledů. Volby, které vyberete, budou použity při zobrazení všech sloupců.

   Okno se seznamem voleb sloupcového zobrazení.
 3. Mají-li být tato nastavení použita pro všechny složky Finderu, které používají toto zobrazení, klikněte na Použít jako výchozí. U sloupcového zobrazení se tlačítko „Použít jako výchozí“ nezobrazuje.

  Nastavíte-li například určité volby pro zobrazení ikon a poté kliknete na Použít jako výchozí, budou všechny složky v zobrazení ikon zobrazovány s použitím týchž voleb.

Chcete-li trvale zobrazit složku Knihovna, otevřete domovskou složku příkazem Otevřít > Domov, pak použijte příkaz Zobrazení > „Volby zobrazení“ a zaškrtněte políčko „Zobrazit složku Knihovna“.