macOS High Sierra

Vytváření a správa míst v síti

Umístění v síti je definováno jako skupina nastavení pro určitý síťový port (např. ethernetový port počítače, port modemu nebo port bezdrátové sítě). Pomocí nabídky Umístění v předvolbách Síť můžete uložit různá umístění v síti a poté mezi nimi rychle přepínat.

Ve výchozím nastavení používá Mac pro umístění volbu Automaticky, která automaticky zajišťuje nastavení pro libovolné síťové porty, které rozpozná jako dostupné. (Síťové porty, někdy také označované jako síťová rozhraní, odpovídají různým způsobům, jakými se počítač připojuje k Internetu nebo síti – například modem, Ethernet nebo Wi‑Fi karta.)

V mnoha případech stačí pouze používat pro umístění výchozí volbu Automaticky a žádná další umístění nemusíte vytvářet. Pokud například používáte doma i v zaměstnání přenosný počítač s připojením přes Wi-Fi, stačí mít pro umístění nastavenu pouze volbu Automaticky. Tak se vždy použije odpovídající nastavení pro každé místo.

Chcete‑li však používat stejné síťové rozhraní pokaždé s jiným nastavením, bude nutné vytvořit samostatná umístění. Pokud například používáte ethernetový port, který je v zaměstnání nakonfigurovaný ručně, ale doma přes DHCP, bude nutné mezi těmito umístěními přepínat.

Otevřít Předvolby pro síť

Vytvoření umístění v síti

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Síť.

  Otevřít Předvolby pro síť

 2. Klikněte na místní nabídku Umístění, vyberte volbu Upravit umístění a poté klikněte na tlačítko Přidat .

 3. Zadejte název místa a poté klikněte na možnost Hotovo.

 4. Zadejte nastavení pro každý síťový port, který chcete v daném umístění využívat.

 5. Klikněte na volbu Použít.

Přepnutí na jiné umístění v síti

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Přepnutí umístění v nabídce Apple: V nabídce Apple vyberte příkaz Umístění a poté vyberte umístění, které chcete použít.

  Nabídka Umístění se zobrazí pouze tehdy, pokud jste vytvořili další umístění v síti.

 • Přepínání umístění pomocí předvoleb systému Síť: V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému, klikněte na Síť, dále klikněte na místní nabídku Umístění, vyberte požadované umístění a klikněte na Použít.

  Otevřít Předvolby pro síť

Odstranění umístění v síti

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Síť.

  Otevřít Předvolby pro síť

 2. Klikněte na místní nabídku Umístění, vyberte volbu Upravit umístění a poté klikněte na umístění, které chcete odstranit.

 3. Klikněte na tlačítko Odstranit , dále na Hotovo a poté na Použít.

Přejmenování umístění v síti

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Síť.

  Otevřít Předvolby pro síť

 2. Klikněte na místní nabídku Umístění a vyberte volbu Upravit umístění.

 3. Dvakrát klikněte na název umístění v síti, které chcete přejmenovat.

 4. Zadejte nový název, klikněte na Hotovo a poté na Použít.

Zkopírování umístění v síti

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Síť.

  Otevřít Předvolby pro síť

 2. Klikněte na místní nabídku Umístění, vyberte volbu Upravit umístění a poté klikněte na umístění, které chcete zkopírovat.

 3. Klikněte na místní nabídku Akce a pak vyberte Duplikovat umístění.

 4. Zadejte název pro umístění, klikněte na Hotovo a poté na Použít.