macOS High Sierra

Když obraz nevyplní televizní obrazovku

Pokud jste Mac připojili k televizoru a obraz nezaplní celou obrazovku, zkuste zapnout funkci Overscan.

  1. V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému, klikněte na Monitory a poté na Monitor.

    Otevřít panel Monitor

  2. Klikněte na Volby a vyberte Overscan.

    Další informace najdete v článku podpory Apple Informace o overscanu a underscanu.