macOS High Sierra

Sdílení souborů přes Bluetooth

Pokud je Mac připojen k zařízení s podporou Bluetooth, jako je například telefon nebo PDA, a máte příslušná oprávnění, můžete zobrazit veřejnou složku v zařízení, načítat soubory ze zařízení a odesílat je do zařízení.

Můžete také povolit zařízením Bluetooth procházení souborů ve vašem Macu (ve veřejné složce nebo v jakékoli složce, kterou zvolíte), načítání souborů a odesílání souborů.

Procházení nebo načtení souboru ze zařízení nebo počítače

 1. Klikněte na ikonu stavu Bluetooth v řádku nabídek a zvolte Procházet soubory na zařízení.

  Pokud ikona stavu Bluetooth není zobrazena, použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Bluetooth a poté vyberte „Zobrazit Bluetooth v řádku nabídek“.

  Otevřít předvolby Bluetooth

 2. Vyberte zařízení v seznamu a poté klikněte na tlačítko Procházet.

  Pokud procházíte jiný Mac, výchozí sdílenou složkou je veřejná složka ve složce Uživatelé.

 3. Dvojím kliknutím soubor načtete.

Odeslání souboru do zařízení Bluetooth

 1. Klikněte na ikonu stavu Bluetooth v řádku nabídek a zvolte Odeslat soubor na zařízení.

  Pokud ikona stavu Bluetooth není zobrazena, použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Bluetooth a poté vyberte „Zobrazit Bluetooth v řádku nabídek“.

  Otevřít předvolby Bluetooth

 2. Vyberte soubor a poté klikněte na Odeslat.

 3. Vyberte zařízení v seznamu a poté klikněte na Odeslat.

Pokud nelze procházet nebo odesílat soubory

 • Ověřte, zda druhé zařízení podporuje technologii Bluetooth, je zapnuto a je v dosahu (do 10 metrů).

 • Ověřte, zda je počítač připojen k druhému zařízení. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Bluetooth a poté zkontrolujte stav zařízení v seznamu.

 • Pokud je zařízení k Macu připojené, a přesto nemůžete odeslat soubor, zkuste zařízení odpojit a potom znovu připojit. Chcete-li zařízení odpojit, použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Bluetooth, vyberte zařízení a poté klikněte na Odstranit. Kliknutím na Přidat zařízení znovu připojíte.

 • Ověřte, zda máte oprávnění k odesílání souboru do zařízení. Je třeba zadat nové heslo. Ověřte je u majitele zařízení.

 • Ověřte, zda je počítač nebo zařízení nastaveno pro odesílání nebo příjem souborů (postupujte podle pokynů uvedených níže).

 • Zjistěte, jaká složka je v počítači nebo v zařízení sdílena.

Nastavení počítače pro sdílení souborů

 1. V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému a poté klikněte na Sdílení.

  Otevřít předvolby Sdílení

 2. Zaškrtněte políčko Sdílení Bluetooth.

 3. Vyberte požadované volby.