macOS High Sierra

Použití klávesnice zpřístupnění

Klávesnice zpřístupnění je nástroj na obrazovce, který umožňuje používat Mac bez fyzické klávesnice. Poskytuje funkce pro pokročilé psaní (například doporučení pro psaní) a navigaci, které můžete přizpůsobit pro snazší použití vašich oblíbených aplikací.

Klávesnice zpřístupnění s doporučením pro psaní u horního okraje. Níže je řádek tlačítek pro systémové ovládací prvky umožňující například upravit jas monitoru, zobrazit Touch Bar na obrazovce a také vlastní panely.

Při použití klávesnice zpřístupnění můžete také zapnout funkci Setrvání, která umožňuje provádět různé akce myši prostřednictvím technologie sledování očí nebo hlavy.

 • Zapnutí klávesnice zpřístupnění: Vyberte Apple > Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění a poté na Klávesnice. V předvolbách Klávesnice klikněte na Klávesnice zpřístupnění a potom vyberte Zapnout klávesnici zpřístupnění.

  Otevřít panel Klávesnice zpřístupnění

 • Použití klávesnice zpřístupnění: Proveďte některou z následujících akcí:

  • Volba doporučení pro psaní: Při psaní se zobrazují doporučená slova. Kliknutím na doporučení vložíte dané slovo do textu.

  • Úprava nastavení systému: Kliknutím na tlačítka ovládacích prvků systému můžete upravit jas monitoru, hlasitost a přehrávání videa nebo hudby nebo získat přístup k Mission Control a Launchpadu.

  • Zobrazení nebo skrytí Touch Baru na obrazovce: Pokud je váš Mac vybaven Touch Barem, kliknutím na tlačítko Touch Bar zobrazíte Touch Bar u dolního okraje obrazovky. Opětovným kliknutím na toto tlačítko Touch Bar na obrazovce skryjete. Další informace o Touch Baru najdete v článku podpory Apple Používání Touch Baru na MacBooku Pro.

  • Zobrazení vlastních panelů: Kliknutím na tlačítko Vlastní zobrazíte dostupné vlastní panely. Ke klávesnici zpřístupnění se vrátíte stisknutím ikony Výchozí v pravém horním rohu vlastního panelu.

  • Zobrazení alternativních znaků: Klikněte na Alt, Shift a potom na klávesu. Pokud existuje alternativní znak, například à, vloží se do textu. Stisknutím a podržením klávesy zobrazíte další alternativní znaky.

   Pokud píšete často znaky s diakritikou, může být rychlejší používat tzv. mrtvé klávesy (modifikační klávesa, která v kombinaci s jinou klávesou umožňuje napsat písmeno s diakritickým znaménkem). Kliknutím na Alt zvýrazníte mrtvé klávesy. Klikněte na mrtvou klávesu a potom na písmeno.

 • Změna klávesnice zpřístupnění: Klikněte na tlačítko Volby panelu v pravém horním rohu klávesnice a potom vyberte volby pro změnu vzhledu klávesnice, zapnutí nebo vypnutí funkce Setrvání nebo nastavení předvoleb. Klávesnici můžete přizpůsobit také pomocí Editoru panelů.

 • Použití funkce Setrvání s klávesnicí zpřístupnění: Klikněte na tlačítko Volby panelu v pravém horním rohu klávesnice, vyberte Setrvání a potom požadovanou volbu. Případně v předvolbách Klávesnice klikněte na Klávesnice zpřístupnění a potom na Volby setrvání a vyberte požadovanou volbu. Informace o dostupných volbách naleznete v části Předvolby Klávesnice zpřístupnění.

 • Vypnutí klávesnice zpřístupnění: Klikněte na tlačítko Zavřít v levém horním rohu klávesnice. Případně v předvolbách Klávesnice klikněte na Klávesnice zpřístupnění a potom zrušte výběr Zapnout klávesnici zpřístupnění.

Pokud nastavíte volbu pro částečné nebo úplné skrytí klávesnice zpřístupnění po určité době nečinnosti, klávesnici můžete znovu plně zobrazit posunutím ukazatele na vybledlé klávesnici nebo v případě úplného skrytí stačí jen ukazatel posunout.

Pomocí Editoru panelů můžete klávesnici zpřístupnění přizpůsobit pro použití s vašimi oblíbenými aplikacemi. Více informací viz Použití Editoru panelů.