macOS High Sierra

Ukončení aplikací

Nechcete-li, aby se aplikace znovu po restartu Macu spustily, můžete je jednoduše ukončit.

Tip: Můžete mít otevřeno více aplikací najednou. Když jste s prací v nich hotovi, nemusíte je ukončovat.

Ukončit aplikaci

  • Když je aplikace aktivní, vyberte v řádku nabídek volbu [Název aplikace] > Ukončit [aplikaci]. Například volby Mail > Ukončit Mail.

    Poznámka: Když kliknete na červené zavírací tlačítko v levém horním rohu okna aplikace, okno se zavře, ale aplikace zůstane otevřená. Více informací viz Správa oken na ploše.

Nastavení zavření všech oken aplikací při ukončování aplikací

Ve výchozím nastavení se při opakovaném otevření aplikace znovu otevřou okna, která byla otevřena v okamžiku, kdy jste aplikaci ukončili. Pokud nechcete, aby se okna znovu otevírala, můžete nastavit, aby se při ukončení aplikace zavřela.

  • Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Obecné a poté vyberte „Při ukončování aplikací zavírat okna“.

    Otevřít předvolby Obecné

Ukončení všech aplikací při restartu, vypnutí či odhlášení

  1. Vyberte nabídku Apple a poté možnost Restartovat, Vypnout nebo Odhlásit se. Další způsoby restartování, vypnutí a odhlášení jsou uvedeny v části Odhlášení, spánek, restart a vypnutí.

  2. V dialogovém okně, které se zobrazí, zrušte zaškrtnutí možnosti „Při příštím přihlášení znovu otevřít okna“.

Pokud se aplikace neukončí podle očekávání, můžete její ukončení vynutit (přitom může dojít ke ztrátě neuložených změn). Použijte příkaz Apple > Vynutit ukončení, v dialogovém okně, které se zobrazí, vyberte aplikaci a klikněte na Vynutit ukončení.