složka Knihovna

Tato složka obsahuje písma, internetové moduly plug-in a další položky používané aplikacemi, které jsou k dispozici všem uživatelům Macu. Nepoužívejte tuto složku k ukládání souborů a složek, které vytvoříte. Místo toho použijte složku Dokumenty.

Složka Knihovna je skrytá. Pokud ji potřebujete z nějakého důvodu otevřít, kliknutím na plochu se ujistěte, že jste ve Finderu, stiskněte a podržte klávesu Alt a poté použijte příkaz Přejít > Knihovna.