Boční panel Finderu

Okna Finderu mají boční panel s často používanými položkami, včetně složek, disků a značek.

Ve výchozím nastavení je boční panel rozdělen do pěti oddílů.

Oblíbené

Zahrnuje položky, které používáte nejčastěji, například AirDrop, složku Aplikace, složku Dokumenty a iCloud Drive. Další složky je možné přidat jejich přetažením do oddílu Oblíbené.

iCloud

Zahrnuje položky automaticky ukládané v iCloud Drivu a v případě, že aktivujete iCloud Desktop a Dokumenty, tak také plochu a složky Dokumenty v iCloudu.

Poznámka: Pokud Plochu a dokumenty na iCloudu neaktivujete, část iCloud se nezobrazí.

Zařízení

Zobrazuje ikony, které představují disky počítače, disky připojení k počítači Mac a všechny dostupné optické jednotky.

Sdílené

Zde jsou uvedeny sdílené počítače a servery v místní síti, včetně zařízení AirPort a disků Time Capsule. Nelze-li všechny sdílené počítače a servery zobrazit na bočním panelu najednou, zobrazíte celý seznam kliknutím na volbu Vše.

Pokud oddíl Sdílené nevidíte, nebyly v místní síti zjištěny žádné servery.

Značky

Nabízí rychlý přístup ke všem položkám používajícím určitou značku. Kliknutím na značku zobrazíte seznamy, které danou značku používají.

Boční panel Finder lze kdykoli upravit. Ve Finderu zvolte položky Finder > Předvolby a poté klikněte na volbu Boční panel nebo Značky.