Nabídka vstupů

Nabídka Vstup v řádku nabídek umožňuje vybírat různé vstupní zdroje (například pro francouzštinu nebo japonštinu) nebo otevřít Prohlížeč klávesnic či Prohlížeč znaků a nabízí rychlý přístup k předvolbám a nápovědě pro vstupní zdroj, který právě používáte. Nabídka vstupů se zobrazí vždy, když provedete některou z následujících akcí v předvolbách Klávesnice:

  • Povolení dvou nebo více zdrojů vstupu.

  • Označení pole „Zobrazit prohlížeče klávesnic a emotikonů v řádku nabídek“.

  • Označení pole „Zobrazit nabídku klávesnic v řádku nabídek“.