Návrhy Safari

Při vyhledávání v Safari budou do návrhů Safari zahrnuty informace z internetu, iTunes, App Storu, dále například časy představení v kinech, místa v okolí a mnoho dalšího.

Pokud máte v Safari povolenu funkci Návrhy Safari, budou vaše dotazy hledání, zvolené návrhy Safari a související informace o využití odesílány společnosti Apple. Pokud máte v Macu zapnuty polohové služby, bude při zadání dotazu hledání v Safari se zapnutými Návrhy Safari odeslána společnosti Apple vaše aktuální poloha. Pokud má váš Mac přístup ke službám poskytujícím odběr hudebního obsahu nebo videoobsahu, mohou být s cílem lepšího zaměření návrhů další hudby a videí zasílány společnosti Apple určité informace, jako například názvy odebíraných služeb nebo typy odběru. Vaše uživatelská jména, čísla ani hesla se společnosti Apple nezasílají. Poloha, dotazy hledání a informace o využití, které se odesílají společnosti Apple, budou společností Apple využívány jen k upřesňování návrhů Safari a vylepšování jiných produktů a služeb společnosti Apple.

Pokud nechcete, aby vyhledávací dotazy zadané v Safari a návrhy v Safari používaly data zaslaná společnosti Apple, můžete v prohlížeči Safari vypnout funkci Návrhy v Safari. Stačí k tomu jen použít příkaz Safari > Předvolby, kliknout na Hledat a potom zrušit zaškrtnutí políčka Návrhy v Safari.

V předvolbách systému Macu můžete na panelu Zabezpečení a soukromí vypnout Polohové služby pro Návrhy Safari. Toho dosáhnete tak, že kliknete na panel Soukromí, vyberete možnost Polohové služby, dále Podrobnosti u volby Systémové služby a potom zrušíte zaškrtnutí políčka pro polohové návrhy. Pokud v Macu vypnete Polohové služby, vaše přesná poloha nebude zasílána společnosti Apple. Aby bylo možné poskytovat relevantní návrhy hledání, společnost Apple může využívat IP adresy vašeho internetového připojení k přibližnému odhadu vaší polohy jejím porovnáním se zeměpisnou oblastí.

Používáním těchto funkcí vyjadřujete svůj souhlas a svolení s tím, že společnost Apple a její pobočky a zastupující subjekty mohou výše uvedeným způsobem přenášet, shromažďovat, uchovávat, zpracovávat a používat uvedené informace.

S informacemi shromážděnými společností Apple bude nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Apple, které najdete na webu www.apple.com/cz/privacy. Ne všechny funkce služby Návrhy Safari musejí být dostupné ve všech jazycích a oblastech. Některé funkce služby Návrhy Safari se mohou v různých oblastech lišit.