Mission Control

Mission Control přehledně zobrazí všechna okna otevřená na ploše, takže snadno najdete požadované okno. Aplikace zobrazené na celé obrazovce nebo v rozděleném zobrazení a také vytvořené plochy se zobrazují na pruhu ploch podél horního okraje obrazovky.

Do zobrazení Mission Control přepnete tak, že třemi nebo čtyřmi prsty přejedete nahoru, že stisknete klávesu Mission Control nebo kombinaci kláves Ctrl-šipka nahoru.