Vylepšené diktování

Funkce systému macOS, která umožňuje diktovat offline, bez připojení k internetu. Je‑li zapnuto Vylepšené diktování, můžete během diktování textu svůj Mac ovládat a provádět na něm různé úlohy pomocí příkazů pro diktování (označovaných též jako hlasové příkazy). Systém OS X v10.11 nebo novější umožňuje používat klíčovou frázi diktování, díky níž můžete spustit diktování a použít příkazy pro diktování, i když právě provádíte jiné akce než diktování textu.

Po prvním zapnutí funkce Vylepšené diktování a po přidání jazyků, které chcete s touto funkcí používat, systém macOS stáhne další software umožňující diktovat offline. Volné místo na disku nutné ke stažení tohoto softwaru se u jednotlivých jazyků liší. Po stažení dodatečného softwaru můžete diktovat i tehdy, když zrovna není k dispozici internetové připojení.