Touch ID

Funkce rozpoznávání otisků prstů dostupná na některých počítačích Mac. Pomocí Touch ID můžete odemykat Mac a některé heslem chráněné položky a používat Apple Pay k nakupování na webu a k placení za položky v iTunes Storu, App Storu a Apple Books.

Touch ID je umístěné v pravém horním rohu klávesnice vedle Touch Baru nebo řádku funkčních kláves (v závislosti na modelu Macu).

Touch ID umístěné v pravém horním rohu klávesnice

Chcete-li Touch ID použít, položte na ně prst. Chcete‑li Touch ID nastavit, použijte příkaz Apple  > Předvolby systému a pak klikněte na Touch ID.

Další informace o Touch ID najdete v tomto článku podpory Apple.