Touch Bar

Ovládací prvek umístěný na horním okraji klávesnice na některých počítačích Mac. Na Touch Baru můžete používat známá gesta, jako je klepnutí, přejetí nebo posuv, a pomocí nich upravovat nastavení, používat Siri a funkční klávesy přístupu nebo provádět úlohy v aplikacích. Na některých modelech Macu je na levé straně Touch Baru tlačítko Escape.

Touch Bar na horním okraji klávesnice

Na Touch Baru se standardně zobrazuje Control Strip, který umožňuje upravovat běžná nastavení, například jas či hlasitost, nebo zadávat požadavky Siri. Rozbalením Control Stripu získáte přístup k dalším nastavením a funkcím, například Mission Control nebo Launchpadu. Control Strip můžete navíc přizpůsobit.

Touch Bar, na němž jsou nalevo vidět tlačítka, která se mění v závislosti na aktuální aplikaci či úloze, a napravo sbalený Control Strip

Další tlačítka na Touch Baru závisí na používané aplikaci či prováděné úloze. Takto například Touch Bar vypadá, když píšete e‑mail v aplikaci Mail:

Touch Bar s tlačítky aplikace Mail, k nimž patří (zleva doprava) Emotikony, Barvy, Tučné písmo, Kurzíva, Podtržené písmo, Zarovnání, Seznamy a Doporučení pro psaní

Další informace najdete v článku podpory Apple Používání Touch Baru na MacBooku Pro.