Control Strip

Funkce Touch Baru dostupná na některých počítačích Mac. Control Strip na pravé straně Touch Baru umožňuje upravovat běžná nastavení, například jas či hlasitost, nebo zadávat požadavky Siri. Když jej zvětšíte, získáte přístup k dalším nastavením a funkcím.

Touch Bar u horního okraje klávesnice; nalevo jsou tlačítka, jež závisí na používané aplikaci nebo prováděné úloze, a napravo je sbalený Control Strip.
  • Rozbalení Control Stripu: Na Touch Baru klepněte na tlačítko Rozbalit.

    Sbalený Control Strip s tlačítky (zleva doprava) pro rozbalení ovládacího pásu, zvýšení nebo snížení jasu monitoru a hlasitosti, vypnutí nebo zapnutí zvuku a komunikaci se Siri
  • Použití Control Stripu: Klepnutím na tlačítka na rozbaleném Control Stripu můžete přejít k dalším nastavením a funkcím macOS, například Mission Control nebo Launchpadu, nebo můžete ovládat přehrávání videa či hudby. U některých nastavení můžete měnit stav dotykem a podržením prstu na tlačítku. Ke změně jasu a hlasitosti můžete přejít také rychlým švihnutím doleva nebo doprava na tlačítkách.

    Tlačítka na rozbaleném Control Stripu (zleva doprava): jas monitoru, Mission Control, Launchpad, jas klávesnice, přehrávání videa či hudby a hlasitost
  • Sbalení Control Stripu: Klepněte na tlačítko Zavřít.