výběr položek

Pokud budete chtít vybrat jednu nebo více položek, jako jsou kontakty, e‑maily, složky nebo fotografie, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Výběr položky: Přesuňte ukazatel na položku a klikněte na ni.

  • Výběr více položek: Stiskněte a podržte klávesu Cmd a potom klikněte na požadované položky.

  • Výběr více položek vedle sebe: Klikněte na první položku, kterou chcete vybrat, stiskněte a podržte klávesu Shift a klikněte na poslední položku.

    Můžete také kliknout v blízkosti první položky, stisknout a podržet tlačítko myši nebo trackpad a potom táhnout přes všechny položky.