Boční panel Finderu

Okna Finderu mají boční panel s často používanými položkami, včetně složek, disků a značek.

Boční panel je standardně rozdělený na čtyři oddíly.

Oblíbené

V tomto oddílu najdete položky, které používáte nejčastěji, například AirDrop, nedávno použité soubory a složky Aplikace, Dokumenty a Stahování. Další složky je možné přidat jejich přetažením do oddílu Oblíbené.

iCloud

Tento oddíl obsahuje položky automaticky ukládané na iCloud Drive a v případě, že aktivujete Plochu na iCloudu a Dokumenty na iCloudu, také složky Plocha a Dokumenty na iCloudu.

Místa

Zobrazuje ikony, které představují disky počítače, disky nebo zařízení připojená k počítači Mac a všechny dostupné optické jednotky.

Jsou tu uvedené i sdílené počítače a servery v místní síti včetně zařízení AirPort a disků Time Capsule.

Značky

Oddíl Značky nabízí rychlý přístup ke všem položkám opatřeným určitou značkou. Kliknutím na značku zobrazíte seznamy, které danou značku používají.

Boční panel Finder lze kdykoli upravit. Ve Finderu zvolte položky Finder > Předvolby a pak klikněte na volbu Boční panel nebo Značky.