macOS High Sierra

Zjištění, zda je certifikát platný

Průvodce certifikací v Klíčence můžete použít k vyhodnocení certifikátu zkontrolováním jeho pravidel důvěry a k určení, zda je platný.

Otevřít Klíčenku

 1. Klikněte na Certifikáty v seznamu Kategorie a poté dvakrát klikněte na certifikát, který chcete vyhodnotit.

 2. Vyberte volbu Klíčenka > Průvodce certifikací > Vyhodnotit [název certifikátu].

 3. Vyberte pravidla důvěry:

  • Chcete-li vyhodnotit e‑mailový certifikát, vyberte volbu S/MIME a poté zadejte e-mailovou adresu odesílatele.

  • Pokud chcete vyhodnotit webový server, vyberte volbu SSL (Secure Sockets Layer) a zadejte URL hostitelského serveru. Chcete-li požádat hostitele o certifikáty, vyberte volbu Požádat hostitele o certifikáty.

  • V případě, že chcete vyhodnotit jiné typy certifikátů, vyberte volbu Obecný.

  • Chcete-li zobrazit informace o digitálním podpisu certifikátu, vyberte volbu Podepisování kódu.

  • Kliknutím na tlačítko Další informace zobrazíte informace o certifikátech a pravidlech důvěry.

 4. Klikněte na tlačítko Pokračovat.