macOS High Sierra

Když aplikace, které jste už udělili důvěru, žádá o přístup ke svazku klíčů

Pokud se aplikace změní nebo je napadena virem poté, co jí byl poskytnut přístup ke svazku klíčů, není již důvěryhodná a je nutné jí přístup znovu povolit.

Dialogové okno zobrazí dotaz, zda chcete změnit svazek klíčů a povolit přístup. Toto dialogové okno se zobrazí v případě, že jste nedávno aktualizovali systémový software či aplikaci nebo byla aplikace změněna.

  • Pokud se dialogové okno zobrazí, aniž by byl software nedávno aktualizován: Aplikace mohla být poškozena nebo napadena virem. Klikněte na Neměnit a poté zkontrolujte, zda software není napaden.

  • Jestliže jste nedávno aktualizovali software systému: Někdy je nutné aktualizované aplikace znovu autorizovat.

Chcete-li znovu autorizovat servery, použijte ve Finderu příkaz Otevřít > Připojit k serveru a poté se k serveru přihlaste.