pravidlo důvěry

Pravidlo důvěry určuje, zda je certifikát platný pro daný účel. Certifikát může být platný pro některé účely, pro jiné však ne.

Systém macOS využívá k určení důvěryhodnosti certifikátu řadu pravidel důvěry. Jednotlivé certifikáty mohou mít různá pravidla. V Klíčence si můžete prohlédnout podrobnosti pravidla důvěry certifikátu v části Důvěra daného certifikátu.