macOS High Sierra

Klávesové zkratky a gesta pro iBooks

Mnohé úkony v iBooks můžete rychle provádět pomocí klávesnice, trackpadu nebo Magic Mouse.

Otevřít iBooks

Klávesové zkratky

Akce

Zkratka

Přidání nové sbírky do knihovny.

Cmd-N

Přidání knih do knihovny.

Shift-Cmd-O

Přidání záložky pro právě zobrazenou stránku.

Command-D

Otevření pole hledání knihy.

Po otevření pole hledání začněte psát, hledání zahájíte stisknutím klávesy Return.

Cmd-F

Zobrazení obsahu knihy.

Cmd-T

Zobrazení miniatury obsahu knihy.

Shift-Cmd-T

Zobrazení poznámek na okrajích knihy.

Cmd-3

Zobrazení všech poznámek a zvýraznění na panelu Poznámky.

Cmd-4

Zobrazení studijních karet pro knihu.

Cmd-5

Zobrazení glosáře knihy.

Cmd-6

Zobrazení po jednotlivých stránkách.

Cmd-1

Zobrazení po dvoustránkách.

Cmd-2

Zobrazení knihy ve skutečné velikosti.

Cmd-0

Zvětšení zobrazení.

Cmd-znaménko plus (+)

Zmenšení zobrazení.

Cmd-znaménko minus (-)

Přepnutí do zobrazení na celé obrazovce.

Ctrl-Cmd-F

Přechod na následující stránku, obrázek, popisek nebo otázku v rozbaleném interaktivním médiu.

Šipka doprava, šipka dolů nebo Page Down

Přechod na předchozí stránku, obrázek, popisek nebo otázku v rozbaleném interaktivním médiu.

Šipka doleva, šipka nahoru nebo Page up

Přechod na následující kapitolu.

Shift-Cmd-šipka doprava

Přechod na předchozí kapitolu.

Shift-Cmd-šipka doleva

Návrat zpět na předchozí místo v knize.

Cmd-levá hranatá závorka ([)

Přechod dopředu na původní místo v knize.

Cmd-pravá hranatá závorka (])

Otevření hlavní stránky obchodu iBooks Store.

Shift-Cmd-H

Otevření knihovny iBooks.

Cmd-L

Gesta

Akce

Gesto

Přechod na následující nebo předchozí stránku.

Přejetí prsty doleva nebo doprava.

Přechod na následující nebo předchozí obrázek v galerii.

Přejetí prsty doleva nebo doprava, když se ukazatel nachází v galerii.

Rozbalení příslušné funkce.

Po dokončení činnosti proveďte gesto sevření prstů.

Rozevření prstů, když se ukazatel nachází v interaktivním médiu.

Grafický obsah se otevře.

Sevření prstů v knize s grafickým obsahem.