macOS High Sierra

Změna vzhledu knihy

Vzhled knih v iBooks můžete na rozdíl od tradičních knih upravit. Můžete například zvolit mezi zobrazením jedné stránky nebo dvou stránek vedle sebe, případně můžete knihu zobrazit na celé obrazovce. U některých knih můžete upravit písmo, barvu stránky a další parametry.

Otevřít iBooks

 • Změna zobrazení stránky: Otevřete knihu a použijte příkaz Zobrazení > Jedna stránka nebo Dvoustránka.

  Okno s knihou můžete zvětšit nebo zmenšit přetažením okrajů tak, že se zobrazí jedna nebo dvě stránky.

 • Zobrazení knihy v celoobrazovkovém režimu: V levém horním rohu klikněte na zelené tlačítko celé obrazovky. Další informace o celoobrazovkovém režimu najdete v tématu Přechod na aplikace na celé obrazovce nebo v rozděleném zobrazení.

 • Změna velikosti nebo stylu písma: Přesuňte ukazatel na horní okraj knihy a klikněte na tlačítko Vzhled . Pomocí tlačítek můžete písmo zmenšit nebo zvětšit a v části Písmo knihy můžete případně vybrat jiné písmo.

  Není-li tlačítko Vzhled k dispozici, nelze písmo knihy změnit.

 • Změna barvy stránek: Přesuňte ukazatel na horní okraj knihy, klikněte na tlačítko Vzhled a poté zvolte možnost Bílá, Sépie, Šedá nebo Noc.

  Nejsou-li volby pro barvu stránek knihy dostupné, nelze barvu stránek knihy změnit.

 • Změna zarovnání odstavců: Použijte příkaz iBooks > Předvolby, klikněte na Obecné a vyberte volbu „Ponechat přirozené zalamování řádků“ nebo „Zarovnat do bloku“.

 • Změna dělení slov: Vyberte volbu iBooks > Předvolby, klikněte na Obecné a poté zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka „Automaticky rozdělovat slova“.