macOS High Sierra

Zobrazit knihy na všech vašich zařízeních

Při použití iCloudu se budou vaše knihy, sbírky, zvýrazněné pasáže, poznámky a záložky automaticky zobrazovat jak na Macu, tak na iOS zařízeních, kde jste přihlášeni pomocí stejného. Apple ID. Služba iCloud si také pamatuje, kde jste při čtení přestali.

Otevřít iBooks

Zobrazení všech knih zakoupených v iBooks Storu

  • V Macu: V knihovně iBooks klikněte na Seřadit podle a poté vyberte možnost Zobrazit knihy na iCloudu. Pokud je zobrazena možnost Skrýt knihy na iCloudu, jsou zakoupené knihy již zobrazeny.

  • V zařízení iOS: V knihovně iBooks klepněte na Sbírky (například Všechny knihy) a ujistěte se, že není vybrána možnost Skrýt knihy na iCloudu.

Zobrazení sbírek, zvýraznění, poznámek a záložek

  • V Macu: Vyberte volbu iBooks > Předvolby, klikněte na Obecné a poté zaškrtněte „Synchronizovat záložky, zvýraznění a sbírky napříč zařízeními“.

  • V zařízení iOS: Přejděte do Nastavení > iBooks a poté zapněte funkce „Synch. záložek a poznámek“ a „Synchronizace sbírek“.

Zobrazení knih a souborů PDF přidaných do iBooks

  • V Macu: V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na iCloud. Klikněte na tlačítko Volby u položky iCloud Drive (políčko iCloud Drive musí být zaškrtnuté) a vyberte možnost iBooks.

  • V zařízení iOS: Přejděte do Nastavení > iCloud > iCloud Drive a aktivujte iBooks. iCloud pro iBooks vyžaduje zařízení se systémem iOS 9.3 nebo novějším.

V případě potřeby můžete skrýt kterékoli knihy zakoupené v iBooks Storu, které na zařízeních zobrazovat nechcete. Skryté knihy se nezobrazí v knihovně ani na iCloudu. Pokud máte nastaveno Rodinné sdílení, členové vaší rodiny skryté knihy neuvidí a nebudou je moci stáhnout.