macOS High Sierra

Práce se studijními kartami

Pokud je kniha, kterou čtete, určena pro iBooks, můžete termíny glosáře spolu se všemi zvýrazněními a poznámkami zobrazit na studijních (či flash) kartách.

Poznámka: Pokud kniha neobsahuje termíny glosáře a vy jste nezvýraznili žádné pasáže ani jste nepřidali poznámky, nebude kniha studijní karty obsahovat.

Otevřít iBooks

 1. Otevřete knihu, vyberte možnost Zobrazit > Zobrazit studijní karty (nebo klikněte na možnost Karty na panelu Poznámky, je-li otevřen).

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Filtrujte karty podle kapitoly nebo oddílu: Klikněte na tlačítko Obsah v levém horním rohu a poté vyberte kapitolu nebo oddíl.

  • Filtrujte karty podle zvýraznění: Klikněte na tlačítko Světla v pravém horním rohu a poté vyberte zvýraznění, které chcete zobrazit.

   Můžete také zobrazit nebo skrýt termíny glosáře.

  • Cyklické procházení karet: Klikněte na šipky na levé nebo pravé straně, přejeďte přes trackpad či Magic Mouse nebo použijte klávesy se šipkami.

  • Otočení karty: Klikněte na možnost Otočit kartu nebo stiskněte mezerník.

  • Zamíchání karet: Klikněte na tlačítko Zamíchat v pravém horním rohu.