macOS High Sierra

Zvýrazňování pasáží a přidávání poznámek

Narazíte-li při čtení na něco, co si budete chtít zapamatovat, můžete tuto pasáž zvýraznit nebo ji uložit do poznámky. Všechna svá zvýraznění a poznámky si můžete kdykoli prohlédnout a případně je dále využívat v podobě studijních (či pomocných) karet.

Otevřít iBooks

Učebnice iBooks se zobrazeným zvýrazněným textem, poznámkou a interaktivními médii

Poznámka: Zvýraznění nemusí být u všech typů knih k dispozici.

Otevřete knihu a poté proveďte některou z následujících akcí:

  • Zvýraznění a podtržení textu: Vyberte text a poté v místní nabídce vyberte některou možnost zvýraznění (barva nebo podtržení).

  • Přidání poznámky: Vyberte text a poté v místní nabídce vyberte Přidat poznámku.

  • Zobrazení všech zvýraznění a poznámek: Přesuňte ukazatel na horní okraj knihy a klikněte na tlačítko Poznámky .

    U některých knih můžete také použít volbu Zobrazit > Zobrazit poznámky na okrajích, díky níž uvidíte poznámky na okrajích stránek.

  • Odebrání zvýraznění nebo podtržení textu: Vyberte zvýrazněný text a použijte příkaz Odstranit zvýraznění.

  • Smazání poznámky: Otevřete panel Poznámky, vyberte poznámku a stiskněte tlačítko Smazat.

Informace o sdílení zvýraznění a poznámek naleznete v části Sdílení citací, poznámek a myšlenek.