macOS High Sierra

Vytvořit sbírku knih

Knihy v knihovně můžete uspořádat seskupením do sbírek.

Otevřít iBooks

Vytvoření nové sbírky

 1. V knihovně klikněte na možnost Sbírky.

 2. V levém dolním rohu klikněte na tlačítko Přidat a pojmenujte sbírku.

 3. V seznamu nalevo vyberte možnost Vše, vyberte jednu nebo více knih a přetáhněte je do své sbírky.

  Poznámka: Knihy nemohou bát součástí více sbírek současně.

Můžete také nejprve vybrat knihy a poté vybrat volby Soubor > Nová sbírka z výběru.

Přesunutí knih do sbírky

V knihovně proveďte jednu z následujících akcí:

 • Vyberte knihu a poté použijte příkaz Soubor > Nová sbírka z výběru.

 • Klikněte na možnost Sbírky, v seznamu nalevo vyberte možnost Vše, vyberte jednu nebo více knih a přetáhněte je do své sbírky.

 • Klikněte na Seznam, vyberte knihu, klikněte na její sbírku a zadejte název nové sbírky.

Každá kniha může být umístěna vždy pouze v jedné sbírce (všechny knihy se však zároveň zobrazují v části Vše).

Smazání vytvořené sbírky

 • Klikněte na Sbírky, vyberte sbírku a poté stiskněte Smazat.

  Při smazání sbírky nedojde ke smazání jednotlivých knih ve sbírce (všechny knihy jsou nadále zobrazeny v části Vše).