macOS High Sierra

Další kniha série

Pokud dočítáte knihu, která je součástí některé série v iBooks Storu, bude v zobrazení Všechny knihy u zakoupené knihy zobrazena miniatura další knihy.

Otevřít iBooks

  • Získání další knihy: Klikněte na sadu série v zobrazení Všechny knihy a klikněte na tlačítko zakoupení nebo stažení další knihy.

  • Prohlížení ostatních knih v sérii: Klikněte na možnost Celá série.

    Dvojím kliknutím na nezakoupenou knihu zobrazíte její úplný popis v iBooks Storu.