minuty volání

Když voláte mobilním telefonem, využíváte minuty volání. (Jde o odlišný typ služby než mobilní data – ta využíváte, když se přes mobilní síť připojíte k internetu.) Někteří operátoři poskytují určitý počet minut, které máte k dispozici pro telefonování. Další informace o typech hovorů, které spotřebovávají minuty volání, získáte u svého operátora.