Mobilní data a minuty volání

Když přistupujete k internetu prostřednictvím mobilní sítě v mobilu, využíváte tzv. mobilní data.

Když voláte mobilním telefonem, využíváte minuty volání.

Někteří operátoři poskytují omezené množství mobilních dat, která můžete každý měsíc využít, a stejně tak poskytují i určitý omezený počet minut, které máte k dispozici pro telefonování. Další informace o typech hovorů, které spotřebovávají minuty volání, získáte u svého operátora.