RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Více disků můžete zkombinovat do jedné diskové sady (označované jako redundantní pole nezávislých disků – RAID), v níž spolupracují jako jeden disk. V závislosti na tom, jak disky spojíte, může sada RAID chránit data před poruchou hardwaru, urychlit přístup k datům nebo zvýšit dostupnou úložnou kapacitu. Pomocí Diskové utility můžete vytvořit několik různých typů sad RAID složených z interních disků a připojených externích disků.

Diskové sady RAID nemohou používat některé funkce správy disků, například šifrování disků pomocí ochrany FileVault.

Pokud máte Mac Pro s kartou Mac Pro RAID, použijte Utilitu RAID. Ta používá kartu RAID k dosažení vyšší výkonnosti a k vytvoření více typů sad RAID.