zrcadlená sada RAID

Zrcadlené redundantní pole nezávislých disků neboli zrcadlená sada RAID vám může pomoci s ochranou dat proti selhání disku. Data jsou zapsána na dvou nebo více discích současně, takže pokud dojde k poruše nebo odpojení některého z disků, Mac má stále přístup k datům na ostatních discích. Pokud znovu připojíte odpojený disk, sada RAID jej může na pozadí přestavět, aby obsahoval nejnovější data.

Do sady můžete také přidat disky navíc, takzvané „pohotovostní náhradní disky“, na něž se nezapisuje, dokud nedojde k poruše nebo odpojení jiného disku. V případě selhání nebo odpojení disku sada RAID přestaví některý náhradní disk tak, aby obsahoval nejnovější data. Pokud znovu připojíte disk poté, co místo něj sada RAID zařadila náhradní disk, bude nově připojený disk sloužit jako náhradní disk.

Sadu RAID můžete nastavit tak, aby náhradní disk přestavěla automaticky, nebo můžete přestavbu provést sami.

I když používáte zrcadlenou sadu RAID, stále byste měli data pravidelně zálohovat. Zrcadlení poskytuje ochranu před některými hardwarovými poruchami, ale ne před chybami uživatelů nebo poškozením softwaru. Pokud soubor odstraníte, bude odstraněn i ze zrcadla. Pokud je soubor poškozen nějakým softwarem, bude poškozen i v zrcadle.