macOS High Sierra

Nápověda pro Slovník

V aplikaci Slovník si můžete prohlížet definice slov a frází z několika různých zdrojů.

Tip: Kromě toho vám umožňuje rychlé vyhledávání slov při práci v jiných aplikacích a při prohlížení webových stránek.

Velké okno aplikace Slovník se zobrazenou definicí Kliknutím na libovolné slovo nebo frázi v definici zobrazíte příslušnou definici. Chcete-li vybrat zdroj, ve kterém se má vyhledávat, klikněte na jeho název na panelu se zdroji, umístěném pod panelem nástrojů. Do vyhledávacího pole zadejte slovo nebo frázi.

Slovník můžete otevřít z Launchpadu (klikněte na ikonu Launchpadu v Docku).

Otevření Slovníku

Vyhledání slova nebo fráze ve Slovníku

 • Zadejte slovo nebo frázi do vyhledávacího pole v pravém horním rohu okna Slovníku.

  Poznámka: Po přidání nového zdroje do Slovníku počkejte s hledáním dalšího slova či fráze, dokud se nový zdroj plně nenačte. Informace o přidávání zdrojů najdete níže v části „Úprava zdrojů Slovníku“.

  V zobrazené definici vidíte odkazy na související slova (modrý text). Kromě toho můžete podržet ukazatel na libovolném slově nebo frázi a kliknutím vyhledat příslušnou definici.

  Po vyhledání slova v definici se v poli hledání zobrazí tlačítko SnapBack pro rychlý návrat . Kliknutím na něj přejdete zpět na původní definici. Mezi zobrazenými definicemi můžete přecházet také přejetím prstů doleva nebo doprava na trackpadu nebo kliknutím na tlačítko Předchozí nebo Další na nástrojovém panelu okna Slovníku.

Zmenšení nebo zvětšení textu

 • Na nástrojovém panelu v okně Slovníku klikněte na tlačítka pro velikost písma .

  Zmenšit nebo zvětšit zobrazení můžete také gestem sevření či roztažení prstů.

Úprava zdrojů Slovníku

 • Ve Slovníku použijte příkaz Slovník > Předvolby. Nyní můžete vybrat požadované zdroje, jako je například španělský nebo korejský slovník, a také změnit jejich pořadí. Pro zdroje můžete nastavit různé volby, jako je například způsob zobrazení výslovnosti, a můžete také vybrat jazykové verze Wikipedie, v nichž chcete hledat. Zdroje, které zde vyberete, budou k dispozici ve Slovníku a při vyhledávání slov.

Skrytí vulgárních výrazů

 • Jako správce Macu můžete určit, zda budou mít ostatní uživatelé přístup k nevhodným výrazům. Stačí k tomu pouze nastavit na Macu rodičovský dohled a poté zaškrtnout políčko Omezit explicitní jazyk ve Slovníku na panelu Jiné v předvolbách Rodičovský dohled. Jakmile je rodičovský nastaven, může jej vypnout pouze správce.

Pokud vyhledáte slovo a Slovník nenajde žádné výsledky, je možné, že toto slovo není obsaženo v žádném ze zdrojů vybraných v předvolbách pro Slovník nebo že je nastaven rodičovský dohled. Slovník navrhne alternativy zadaného slova, pokud jsou k dispozici.

K rychlému zobrazení definice lze využít také hledání Spotlight. Klikněte na lupu v pravém horním rohu obrazovky a pak zadejte slovo nebo frázi.