macOS High Sierra

Použití ovladače Apple Remote

Pokud je váš Mac vybaven integrovaným infračerveným přijímačem, můžete jej spárovat s ovladačem Apple Remote a ovládat aplikace iTunes a Windows Media Player, pokud je máte v Macu nainstalované. Ovladač můžete použít k otevření iTunes, změně hlasitosti, spuštění a pozastavení přehrávání či přechodu na další nebo předchozí položku.

Dálkové ovládání může fungovat až na vzdálenost 9 metrů, pokud dosahuje k přijímači bez překážek.

Spárování Macu s ovladačem

Pokud máte na stejném místě více než jeden Mac s infračerveným přijímačem, můžete každý z nich spojit neboli spárovat s konkrétním ovladačem Apple Remote, aby nedocházelo ke konfliktům. Mac, který není spárovaný s žádným ovladačem, může přijímat příkazy z jakéhokoli ovladače v dosahu.

Mac je možné spárovat vždy pouze s jedním ovladačem.

  1. Držte ovladač v blízkosti Macu (7 až 10 cm) a namiřte jím na přední část Macu.

  2. Na ovladači stiskněte tlačítka Menu a Další a podržte je po dobu asi 5 sekund, dokud se na obrazovce nezobrazí symbol řetězu.

Zrušení spárování Macu s ovladačem Apple Remote

Pokud budete chtít Mac používat s jiným ovladačem, je nutné nejprve zrušit spárování s předchozím ovladačem.

  1. Klikněte na šipka zobrazující skryté ikony na pravé straně hlavního panelu, potom klikněte na ikonu Boot Campu a vyberte volbu Ovládací panel Boot Camp.

  2. Pokud se zobrazí dialog Řízení uživatels