macOS High Sierra

Změna jasu displeje

Integrovaný displej i monitor Apple Cinema Display umožňují změnu jasu.

Jas displeje lze nastavit v systému Windows nebo pomocí kláves pro změnu jasu na klávesnici Apple. Při stisknutí kláves pro změnu jasu může být nutné podržet klávesu Fn. Informace o konfiguraci klávesy Fn najdete v části Používání kláves Windows na klávesnici Apple.

Změna nastavení monitoru Apple Cinema Display

 1. Klikněte na šipka zobrazující skryté ikony na pravé straně hlavního panelu, potom klikněte na ikonu Boot Campu a vyberte volbu Ovládací panel Boot Camp.

 2. Pokud se zobrazí dialog Řízení uživatelských účtů, klikněte na Ano.

 3. Klikněte na volbu Cinema Display.

  Můžete nastavit, co se stane při stisknutí tlačítka napájení monitoru a tlačítek jasu.

Změna jasu monitoru v systému Windows 7

 1. Klikněte na ikonu Boot Camp na hlavním panelu a vyberte Ovládací panel Boot Camp.

 2. Klikněte na Jas a použijte posuvník.

Pokud váš Mac používá integrovaný displej a externí monitor, může se ovládání jasu zobrazovat v Ovládacím panelu Boot Camp a Ovládacím panelu možností napájení. V takovém případě platí ovládání jasu na Ovládacím panelu Boot Camp pro externí monitor, zatímco ovládání jasu na panelu možností napájení platí pro integrovaný displej.

Změna jasu monitoru v systému Windows 8

 1. Umístěte ukazatel do pravého horního nebo pravého dolního rohu obrazovky.

 2. Po zobrazení panelu ovládacích tlačítek klikněte na Nastavení.

 3. Klikněte na Jas a použijte posuvník.

Změna jasu monitoru v systému Windows 10

 1. Klikněte na tlačítko Start, vyberte Nastavení a potom klikněte na Systém.

 2. V seznamu vlevo klikněte na položku Zobrazení.

 3. Nastavte volby jasu podle potřeby.