macOS High Sierra

Použití zařízení Bluetooth

Chcete‑li ve Windows na svém Macu používat bezdrátové zařízení s rozhraním Bluetooth®, nejprve je musíte s Macem spárovat v systému macOS. Chcete‑li zobrazit pokyny, v systému macOS otevřete Finder, použijte příkaz Nápověda > Nápověda pro Mac a vyhledejte text „spárování bluetooth“.