Přidávání chybějících textových rámečků pro hlavní text v iBooks Authoru

Pokud jste v iBooks Authoru odstranili textové rámečky pro hlavní text, můžete zkusit znovu použít uspořádání nebo můžete přidat nový textový rámeček. 

Pokud na stránce chybí textový rámeček pro hlavní text, můžete zkusit znovu použít uspořádání na kapitolu nebo oddíl, kde právě pracujete.

  1. Zobrazte si miniatury stránek. Pokud jsou skryté, přejděte na Zobrazení > Miniatury stránek.
  2. Klikněte se stisknutou klávesou Ctrl na miniaturu dané stránky a vyberte možnost Znovu použít uspořádání kapitoly nebo Znovu použít uspořádání oddílu.

Pokud v uspořádání chybí textový rámeček pro hlavní text, můžete přidat nový textový rámeček.

  1. Přejděte na Zobrazení > Zobrazit uspořádání.
  2. Vyberte uspořádání pro stránku, se kterou pracujete.
  3. Klikněte na Textový rámeček a pomocí úchytů změňte na stránce jeho velikost. Pokud chcete změnit vzhled hlavního textu, můžete upravit nastavení pomocí Inspektoru uspořádání a Inspektoru textu.
  4. V Inspektoru uspořádání vyberte možnost Na příslušných stránkách lze upravit a poté v nabídce Značka vyberte možnost „tělo“.
    Inspektor uspořádání v iBooks Authoru
  5. Pokud na svou stránku chcete použít toto uspořádání, klikněte se stisknutou klávesou Ctrl na miniaturu a poté klikněte na možnost Znovu použít uspořádání.
Datum zveřejnění: