O aktualizaci OS X Mavericks 10.9.4

Informace o aktualizaci OS X Mavericks 10.9.4.

Aktualizace systému

  1. Před instalací byste si měli počítač zazálohovat. Můžete to udělat pomocí Time Machine.
  2. Po zahájení aktualizace systému už proces instalace nepřerušujte.
  3. Pokud jste nainstalovali úpravy systémového softwaru od jiných společností nebo jste jinak upravili operační systém, může dojít k neočekávaným výsledkům.
  4. V nabídce Apple () vyberte Aktualizace softwaru a podívejte se, zda není v Mac App Storu k dispozici novější software Apple včetně této aktualizace.
  5. Můžou se zobrazit i další dostupné aktualizace softwaru pro váš počítač, které byste si měli nainstalovat. Velikost aktualizace se může při instalaci pomocí Aktualizace softwaru v různých počítačích lišit. Některé aktualizace je také nutné instalovat dříve než jiné.

Můžete si také stáhnout ruční instalátor aktualizace. Tato možnost je užitečná, když potřebujete aktualizovat několik počítačů, ale chcete aktualizaci stáhnout jen jednou. Ruční instalátory jsou dostupné na webu podpory Apple.

O aktualizaci

Aktualizace OS X Mavericks 10.9.4 je doporučená všem uživatelům OS X Mavericks. Zlepšuje stabilitu, kompatibilitu a zabezpečení Macu. 

Tato aktualizace:

  • Opravuje problém, kvůli kterému se některé Macy nemohly automaticky připojovat ke známým Wi-Fi sítím.
  • Opravuje problém, kvůli kterému se při spouštění počítače špatně zobrazovalo pozadí nebo logo Apple.
  • Zlepšuje stabilitu při probouzení ze spánku.
  • Obsahuje Safari 7.0.5.

Podrobné informace o bezpečnostním obsahu této aktualizace najdete v článku bezpečnostní aktualizace Apple.

Important: Zmínky o internetových stránkách třetích stran a jejich produktech jsou uváděny pouze pro informační účely a nelze si je vykládat jako podporu nebo doporučení. Společnost Apple nepřebírá žádnou odpovědnost za výběr, informační hodnotu nebo použití informací nebo produktů, které se nacházejí na internetových stránkách třetích stran. Společnost Apple poskytuje výše uvedené pouze za účelem pohodlí našich uživatelů. Společnost Apple neprověřovala informace nalezené na těchto internetových stránkách a nedává žádné záruky související s jejich přesností a spolehlivostí. Používání jakýchkoliv informací nebo produktů nalezených na internetu vždy přináší určitá rizika a společnost Apple nepřebírá v tomto směru žádnou odpovědnost. Uvědomte si, prosím, že internetové stránky třetích stran jsou na společnosti Apple nezávislé a společnost Apple nemá možnost ovlivňovat obsah těchto internetových stránek. Pro další informace laskavě kontaktujte výrobce.
Datum zveřejnění: