OS X Mavericks: Informace o Monitoru aktivity

Monitor aktivity slouží k zobrazení údajů o tom, jak různé procesy (aplikace a procesy na pozadí) využívají prostředky Macu – procesor, paměť, disk a síť – a jaká je jejich celková spotřeba energie.

Monitor aktivity

Monitor aktivity poskytuje informace o procesech a prostředcích využívaných vaším Macem. Každá karta v okně Monitoru aktivity uvádí informace o jiném předmětu.

CPU, Disk a Síť

Výběrem karty CPU, Disk nebo Síť v horní části okna si zobrazíte využití procesoru, disku nebo sítě běžícími procesy. Tyto kategorie obsahují podobné informace jako ty, které se zobrazovaly v předchozích verzích Monitoru aktivity, ovšem s tím rozdílem, že nyní si můžete zobrazit využití disku a sítě pro jednotlivé procesy. Pokud má vaše internetové připojení omezení množství dat, která můžete stáhnout, a chcete zjistit, které procesy stahují nejvíc dat, klikněte na kartu Síť a poté můžete kliknutím na záhlaví sloupce Načtené bajty seřadit údaje podle tohoto sloupce.

Řízení zobrazování procesů

To, jaké procesy se v okně Monitor aktivity zobrazují, můžete určit některou z následujících voleb v nabídce Zobrazení:

 • Všechny procesy
 • Všechny procesy (hierarchicky)
 • Moje procesy, systémové procesy
 • Procesy jiných uživatelů
 • Neaktivní procesy, procesy v oknech
 • Vybrané procesy
 • Aplikace za posledních 8 hodin

Jednotlivé kategorie v Monitoru aktivity (CPU, Paměť, Energie, Disk a Síť) lze nakonfigurovat na zobrazování různých sad procesů. Název právě vybraného zobrazení se zobrazuje v titulku v horní části okna Monitoru aktivity.

Paměť

Kliknutím na kartu Paměť v horní části okna Monitoru aktivity zobrazíte využití systémové paměti a můžete se podívat, kolik paměti využívají aktivní procesy. Kategorie Paměť nahrazuje kategorii Systémová paměť v předchozích verzích Monitoru aktivity. 

Kombinace statistických údajů Volná, Pevná, Aktivní a Neaktivní paměť v předchozích verzích Monitoru aktivity byla v Mavericks nahrazena srozumitelným grafem Zatížení paměti.

Zatížení paměti je indikováno barvou:

 • Zelená – zdroje paměti RAM jsou k dispozici.
 • Oranžová – zdroje paměti RAM jsou zatížené úlohami.
 • Červená – zdroje paměti RAM je vyčerpané a OS X využívá k odkládání paměti pevný disk.

Tip: Pokud nastane červený stav, paměť RAM lze uvolnit ukončením aplikací. Aby nedocházelo k vyčerpání paměti, můžete si do počítače nainstalovat více RAM.

Graf se posouvá zprava doleva, s nejaktuálnějším údajem o využití paměti na pravé straně grafu. Starší údaje o využití paměti se při aktualizaci grafu posouvají doleva. Ve výše uvedeném příkladu byla paměť RAM Macu silně vytížená (oranžová) až k bodu vyčerpání (červená). Nicméně nyní je paměť RAM volná (zelená). 

Další informace na panelu Paměť:

 • Fyzická paměť: Množství nainstalované paměti RAM.
 • Využitá paměť: Množství využité paměti RAM, která není okamžitě dostupná pro ostatní aplikace.
 • Virtuální paměť: Množství mapované paměti vyžádané aplikacemi. Toto není skutečná spotřeba paměti RAM a její velikost je určena autorem aplikace.
 • Odkládací soubor: Prostor na disku, který slouží k odkládání nepoužívaných souborů z paměti. Je normální, že se zde zobrazuje aktivita – neznamená to nutně, že jste vyčerpali paměť RAM. Vyčerpaná paměť RAM je indikována zobrazením červeného stavu v grafu Zatížení paměti.
 • Aplikační paměť: Množství paměti využívané aplikacemi.
 • Pevná paměť: Paměť, kterou nelze uložit do mezipaměti na disku, takže musí zůstat v RAM. Tuto paměť si nemohou půjčovat ostatní aplikace.
 • Komprese: Množství paměti RAM, které je komprimováno, čímž se uvolňuje více prostředků RAM pro ostatní aplikace.
 • Souborová mezipaměť: Prostor v paměti RAM, který je označen jako k dispozici pro využívání aplikacemi, a obsahuje nedávno používané soubory.

Příklad, jak funguje souborová mezipaměť: Pokud například používáte Mail a ukončíte ho, RAM využívaná Mailem je označena jako Souborová mezipaměť. Tato RAM je nyní k dispozici pro použití jinou aplikací. Pokud Mail otevřete před použitím (přepsáním) souborové mezipaměti, otevře se rychleji, protože se jeho souborová paměť převede zpět na aplikační paměť – místo načítání veškerého jejího obsahu z pevného disku.

Energie

Klikněte na kartu Energie v horní části okna Monitoru aktivity a podívejte se, kolik energie spotřebovávají otevřené aplikace a procesy na pozadí. Množství využívané energie má vliv na to, kolik energie Mac spotřebovává a jak dlouho bude možné pracovat s přenosným Macem bez připojeného napájecího adaptéru.

Monitor aktivity – Energie

Dopad na spotřebu

Graf Dopad na spotřebu ve spodní části okna představuje celkové množství energie využívané všemi procesy v určitém časovém rozmezí. Pokud chcete určit, kolik energie využívají jednotlivé procesy, podívejte se na číslo uvedené ve sloupci Dopad na spotřebu vedle názvu každého procesu. Čím nižší je tento údaj, tím méně energie daný proces právě spotřebovává. Pokud je vedle názvu aplikace zobrazený trojúhelník, znamená to, že se aplikace skládá z několika procesů. Kliknutím na trojúhelník zobrazíte informace o procesech, které jsou součástí dané aplikace.

Prům. dopad na spotř.

Sloupec Prům. dopad na spotř. uvádí průměrný dopad jednotlivých procesů na spotřebu za posledních 8 hodin nebo od posledního spuštění Macu (platí kratší období). Všechny procesy, jejichž název je zobrazen šedě, nejsou právě spuštěné, ale stále můžete vidět jejich dosavadní průměrný dopad na spotřebu. Pokud zaznamenáte, že je výdrž baterie vašeho přenosného Macu kratší než obvykle, můžete kliknutím na záhlaví sloupce Prům. dopad na spotř. seřadit seznam aplikací podle tohoto sloupce. Procesy s nejvyšším průměrným dopadem na spotřebu v poslední době spotřebovávaly nejvíc energie. Pokud tyto procesy nepotřebujete, můžete je ukončit. Pokud si všimnete, že i v případě, kdy aplikace zdánlivě nic nedělá, zůstává Dopad na spotřebu stále vysoký, můžete kontaktovat vývojáře aplikace s žádostí o podporu.

App Nap

OS X Mavericks obsahuje technologii zvanou App Nap. Technologie App Nap umožňuje podporovaným aplikacím spotřebovávat velice málo energie, když jsou otevřené, ale aktivně se nepoužívají. App Nap se uplatňuje například v případě, kdy je aplikace otevřená na ploše, kterou právě nemáte zobrazenou, nebo když je aplikace skrytá pod ostatními okny. To, zda aplikace právě využívá App Nap, můžete v Monitoru aktivity zjistit ve sloupci App Nap vedle názvu aplikace.

Přepínání grafiky

Macy, které podporují automatické přepínání grafiky, šetří energii využíváním integrované grafické karty a přepínají na výkonnější grafický čip, jen když to nějaká aplikace vyžaduje. Monitor aktivity při využívání integrované grafiky uvádí „Grafická karta: Integrovaná“ a při využívání vysoce výkonné grafiky uvádí „Grafická karta: Vysoký výkon“ . Chcete-li zjistit, které aplikace využívají vysoce výkonnou grafiku, hledejte procesy, které mají ve sloupci „Vyžaduje GPU s vysokou výkonností“ uvedeno „Ano“.

Graf Baterie

Pokud používáte přenosný Mac, je ve spodní části okna graf Baterie, který zobrazuje úroveň nabití baterie za posledních 12 hodin. Oddíly grafu se zeleným pozadím ukazují doby, kdy byl Mac napájen z napájecího adaptéru. 

Další informace

Další informace o používání Monitoru aktivity zobrazíte výběrem Nápovědy pro Monitor aktivity v nabídce Nápověda. Podrobnější údaje o záhlavích sloupců nebo o statistikách ve spodní části okna Monitoru aktivity si můžete zobrazit tak, že na ně přesunete ukazatel myši. Když nad těmito položkami necháte ukazatel chvíli umístěný, zobrazí se jejich popisky.

Další informace o správě paměti OS X naleznete na webu pro vývojáře Apple.

Important: Informace o produktech, které nebyly vytvořeny společností Apple, jsou uváděny pouze pro informační účely a nelze si je vykládat jako doporučení nebo podporu od společnosti Apple. Pro další informace laskavě kontaktujte výrobce.
Datum zveřejnění: