iOS: Fungování zvuků, vyzváněcích tónů a upozornění

Svůj iPhone, iPad nebo iPod touch si můžete nastavit tak, aby vás přehráváním zvuků upozorňoval na příchozí zprávy, nové e-maily, hovory a připomínky. Upozornění si můžete nastavit i u schůzek, pro odesílání e-mailů, stisknutí kláves a zamčení zařízení.

Pro změnu nastavení zvuků přejděte do Nastavení > Zvuky. Tady můžete provést tato nastavení:

 • Upravit hlasitost vyzvánění a upozornění.
 • Nastavit, aby stisknutí bočních tlačítek neměnilo hlasitost vyzvánění.
 • Vybrat vyzváněcí tón. Pokud chcete nastavit zvláštní vyzvánění pro konkrétní osobu, přejděte na její kartu v Kontaktech.
 • Nastavit zvuky upozornění a další zvuky.
 • Zapnout nebo vypnout cvakání kláves, případně zapnout nebo vypnout zvuk uzamčení zařízení.

Vibrace iPhonu

Na iPhonu můžete nastavit, jestli má vibrovat, když vám někdo volá, a zda má vibrovat v tichém režimu. Můžete také změnit rytmus vibrací. Přejděte do Nastavení > Zvuky a vyberte položku ze seznamu Zvuky a vibrace. Pokud chcete změnit vzor vibrací, klepněte na Vibrace.

Pokud si chcete vytvořit vlastní vzor vibrací, postupujte takto:

 1. Klepněte na Nastavení > Zvuky a ze seznamu Zvuky a vibrace vyberte typ upozornění.
 2. Klepněte na Vibrace > Vytvořit novou vibraci.
 3. Novou vibraci vytvoříte klepáním na obrazovku.

Přepnutí zařízení do tichého režimu

 • iPhone: Přepněte přepínač Zvonění/Ticho na boku zařízení.
 • iPad: Stiskněte a podržte spodní konec tlačítka pro ovládání hlasitosti.
  Chcete-li vypnout pouze oznámení, upozornění a další zvukové efekty, posuňte boční přepínač dolů.
 • iPod touch: Stiskněte a podržte spodní konec tlačítka pro ovládání hlasitosti.

Poznámky:

 • Přepínač Zvonění/Ticho na iPhonu a boční přepínač na iPadu nevypínají zvuky přehrávané hudby, podcastů, videí ani her.
 • K vypnutí vyzvánění, upozornění a oznámení můžete použít také nastavení Nerušit.
 • Upozornění budíku zní přes vestavěný reproduktor, i když je zařízení v tichém režimu.
Datum zveřejnění: