iMac (27palcový, konec roku 2012 a novější): Instalace nebo výměna paměti

Tento článek obsahuje informace o instalaci dodatečné paměti nebo o výměně paměti v iMacu (27palcový, konec roku 2012) a iMacu (27palcový, konec roku 2013).

Poznámka: iMac (21,5palcový, konec roku 2012) a iMac (21,5palcový, konec roku 2013) nemá žádnou přihrádku pro paměťové moduly přístupnou běžným uživatelům. Výměna paměti u iMacu (21,5palcový, konec roku 2012) a iMacu (21,5palcový, konec roku 2013) musí být provedena v prodejně Apple Store nebo u autorizovaného poskytovatele servisu Apple.

 

Všeobecné informace

Počítače iMac (27palcový, konec roku 2012) a iMac (27palcový, konec roku 2013) mají čtyři sloty SDRAM pro paměťové moduly SO-DIMM DDR3 umístěné v prostoru na zadní části počítače, hned nad zdířkou pro napájecí šňůru. Do každého slotu můžete nainstalovat 4GB nebo 8GB modul SDRAM SO-DIMM 1600MHz paměti DDR3. Maximální množství paměti, které můžete nainstalovat do počítače, je 32 GB (s 8GB moduly SO-DIMM ve všech slotech). 

Poznámka: Používejte pouze moduly SO-DIMM, které vyhovují určitým kritériím.

 

Instalace

 1. Vypněte počítač příkazem Vypnout v nabídce Apple ().
 2. Odpojte od počítače napájecí šňůru a všechny ostatní kabely.
 3. Položte na stůl nebo jiný rovný povrch měkký a čistý ručník nebo kus látky, abyste zabránili poškrábání displeje.
 4. Uchopte počítač za boky a pomalu ho položte čelní stranou dolů na připravený ručník nebo látku.
 5. Stiskem malého šedého tlačítka hned nad zdířkou pro napájecí kabel otevřete dvířka přihrádky pro paměťové moduly.
 6. Po stlačení tlačítka se dvířka otevřou. Dvířka vyndejte a položte je stranou.

 7. Poznámka: Na spodní straně dvířek je diagram s páčkami pro uvolnění koše s paměťovými moduly DIMM a s vyobrazením jejich orientace. Orientace je mezi počítači iMac (27palcový, konec roku 2012) a iMac (27palcový, konec roku 2013) odlišná.
 8. Nalevo a napravo od koše s paměťovými moduly jsou dvě páčky. Zatlačte na obě páčky směrem ven a uvolněte koš s paměťovými moduly.
 9. Jakmile se koš s paměťovými moduly uvolní, zatáhněte za páčky směrem k sobě, čímž získáte přístup k jednotlivým slotům pro moduly DIMM.
 10. Modul DIMM vyndáte tak, že na něj zatlačíte přímo nahoru a vytáhnete ho ven. Poznámka: Každý modul DIMM obsahuje slot se zámkem, který brání nesprávné instalaci modulu DIMM. Orientace modulů DIMM je mezi počítači iMac (27palcový, konec roku 2012) a iMac (27palcový, konec roku 2013) odlišná.
 11. Orientace modulů DIMM v iMacu (27palcový, konec roku 2012)

   

  Orientace modulů DIMM v iMacu (27palcový, konec roku 2013)

   

 12. Výměnu nebo instalaci modulu DIMM provedete jeho usazením do slotu a silným zatlačením, dokud neuslyšíte cvaknutí.
 13. Po instalaci všech modulů DIMM zatlačte páčky koše s paměťovými moduly zpět, dokud s cvaknutím jemně nezapadnou na místo.
 14. Vraťte na místo dvířka prostoru pro paměťové moduly. Při vracení dvířek na místo není nutné mačkat tlačítko pro jejich uvolnění.
 15. Postavte počítač opět do vzpřímené polohy. Zapojte znovu napájecí šňůru a všechny ostatní kabely a počítač zapněte.

 

Pokud po instalaci nebo výměně paměťových modulů uslyšíte zvláštní tóny, přečtěte si článek iMac (polovina roku 2007) a novější modely: Informace o nových tónech při spuštění.

Informace o instalaci paměti do dalších modelů iMaců naleznete v článku iMac: Odebrání nebo instalace paměti.

Datum zveřejnění: