iOS: Používání aplikace Passbook

Přečtěte si podrobnější informace o aplikaci Passbook.

Passbook na jednom místě uchovává palubní vstupenky, lístky do kina a dárkové poukazy, takže můžete iPhone nebo iPod touch použít k naskenování svého lístku při nástupu do letadla, při příchodu do kina, k uplatnění kupónu a podobným účelům.

Systémové požadavky

 • iPhone nebo iPod touch s iOS 6 nebo novější verzí

Přidávání lístků

Lístky můžete do Passbooku přidávat několika způsoby:

 • Z aplikací podporujících Passbook: Při nákupu lístků, odbavení na let nebo přidání karty prostřednictvím aplikace pro iOS vás aplikace vyzve k přidání lístku do Passbooku. Seznam aplikací podporujících Passbook zobrazíte tak, že v Passbooku vyberete lístek Vítejte a klepnete na „Aplikace pro Passbook“. Jejich seznam v iTunes Storu zobrazíte kliknutím nebo klepnutím na tento odkaz: http://itunes.com/passbookapps.
 • Mail nebo Zprávy: Lístky mohou být zasílány jako přílohy nebo odkazy e-mailem nebo zprávami. Odsud je do Passbooku přidáte klepnutím nebo kliknutím na ně. Příklad: E-mail s potvrzením o odbavení k letu může obsahovat palubní vstupenku jako přílohu pro Passbook.
 • Webový prohlížeč: Webové stránky nebo webové maily mohou rovněž obsahovat lístky v podobě příloh nebo odkazů. Do Passbooku je přidáte kliknutím nebo klepnutím na tyto odkazy.
 • Čtečka čárových kódů*: Lístek přidáte naskenováním čárového kódu fotoaparátem. Klepněte na Naskenovat kód na lístku z Passbooku a namiřte fotoaparát na čárový kód. Poznámka: Do Passbooku lze skenovat pouze 2D čárové kódy, které obsahují informace o lístku.
 • Sdílení lístků*:Lístek můžete sdílet prostřednictvím zpráv, e-mailu nebo AirDropu klepnutím na ikonu sdílení u lístku.

Poznámka: S Passbookem bude fungovat jen karta, lístek nebo služba obchodníka, který vydává lístky nebo čárové kódy podporující Passbook nebo který vyvinul příslušnou aplikaci pro iOS. Pokud možnost přidání karty, lístku nebo jiné služby do Passbooku nevidíte, ověřte si podporu lístků pro Passbook u obchodníka.

Používání lístků

Některé lístky obsahují informaci o čase nebo místě. Tyto lístky se mohou automaticky zobrazit ve správnou chvíli nebo na správném místě. Například palubní vstupenka by se měla automaticky zobrazit při příjezdu na letiště. Přejetím zařízení odemkněte a nechte lístek naskenovat.

Pokud se vám lístek na zamčené obrazovce nezobrazí, otevřete Passbook a lístek k naskenování vyberte. Lístky se automaticky nezobrazí v následujících případech:

 • Polohové služby jsou vypnuté.
 • Možnost „Na zamčené obrazovce“ je pro daný lístek vypnutá.
 • Obchodník tuto funkci nepodporuje.

Passbook vás také pomocí oznámení může informovat o dobití vaší dárkové karty nebo o změně odletu nebo odletové brány.

Úprava nastavení lístku

Nastavení a další informace o lístku zobrazíte kliknutím na ikonu informací.

Na obrazovce informací můžete:

 • smazat lístek;
 • zaktualizovat lístek tažením dolů a uvolněním;
 • otevřít nebo nainstalovat aplikaci připojenou k lístku.
 • Konfigurace nastavení:
  • Automatické aktualizace
  • Na zamčené obrazovce

Na informační obrazovce se mohou zobrazovat také další užitečné informace související s lístkem včetně kontaktních údajů vydavatele lístku pro případ problému.

Poznámka: Výchozí lístek Passbooku, který obsahuje možnosti Naskenovat kód a Aplikace pro Passbook, nelze smazat.

 

* Tato funkce vyžaduje iOS 7 nebo novější verzi.

Lístek se neaktualizuje.

Pokud se lístek neaktualizuje podle očekávání, zkuste následující:

 1. Zkontrolujte, že máte aktivní připojení k internetu.
 2. Klepněte na ikonu informací na lístku a zkontrolujte, kdy byl lístek naposledy zaktualizován.
 3. Pokud v poslední době nebyl aktualizován nebo pokud se nezdá být správný, můžete lístek zaktualizovat tažením na obrazovce dolů a uvolněním.
 4. Zapněte Automatické aktualizace.
 5. Pokud se stále neaktualizuje podle očekávání, zkuste Passbook ukončit a znovu otevřít. Pokud je lístek stále nesprávný, obraťte se na společnost nebo dodavatele, který lístek vydal.

iCloud

Passbook může pomocí iCloudu udržovat vaše lístky aktuální v několika zařízeních. Pokud používáte iCloud, je tato funkce automaticky zapnuta. Avšak pokud se lístky ve vašich ostatních zařízeních nezobrazují, zkuste následující:

 1. Klepněte na Nastavení > iCloud.
 2. Zkontrolujte, že je Passbook zapnutý.
  Poznámka: Tím zároveň zapnete Dokumenty a data.
 3. Zkontrolujte, že máte aktivní připojení k internetu. Pokud nejste připojeni k Wi-Fi, budete možná muset zapnout mobilní data pro Dokumenty a data, aby se lístky aktualizovaly přes mobilní sítě.
 4. Pokud problém přetrvá, zkuste následující kroky:
  1. Klepněte na Nastavení > iCloud a vypněte Passbook.
  2. Restartujte zařízení.
  3. Klepněte na Nastavení > iCloud a zapněte Passbook.

OS X Mountain Lion

V systému OS X Mountain Lion 10.8.2 nebo novějším můžete do Passbooku přidávat lístky ze Safari a Mailu, pokud jste na Macu přihlášeni ke svému účtu iCloudu:

Přidání lístku ze Safari

 1. Chcete-li lístek zobrazit, klikněte na jeho odkaz na otevřené webové stránce.
 2. Do Passbooku lístek přidáte kliknutím na možnost „Přidat do Passbooku“ na lístku.

Pokud jste už lístek do Passbooku přidali, místo možnosti „Přidat do Passbooku“ by se mělo zobrazit tlačítko Hotovo. Pokud je pro existující lístek k dispozici aktualizace, mělo by se zobrazit tlačítko Aktualizovat.

Přidání lístku z Mailu

 1. Chcete-li zobrazit jeden nebo více lístků, klikněte na tlačítko na pruhu v horní části e-mailu.
 2. Do Passbooku lístek přidáte kliknutím na možnost „Přidat do Passbooku“ na lístku.

Pokud jste už lístek přidali, ale jeho obsah se liší, místo možnosti „Přidat do Passbooku“ by se mělo zobrazit tlačítko Aktualizovat.

Poznámka: Lístky používají příponu .pkpass.

Zamčená obrazovka a oznámení

Pokud se lístek na zamčené obrazovce nezobrazí podle očekávání, zkuste tento postup:

 • Klepněte na ikonu informací na lístku a ověřte, že je aktivní volba „Na zamčené obrazovce“.
 • Klepněte na Nastavení > Soukromí > Polohové služby. Zkontrolujte, že jsou Polohové služby i Passbook zapnuty.
  Poznámka
  : Polohové služby fungují nejlépe, když je zapnuté Wi-Fi. Další informace o polohových službách.

Pokud se lístek na zamčené obrazovce zobrazuje příliš často, můžete tuto funkci pro určitý lístek vypnout. Může se to hodit například v případě, že pracujete nebo žijete poblíž místa, kde lze některý lístek z vašeho Passbooku uplatnit.

 • Vypnutí oznámení: Klepněte na ikonu informací na lístku a vypněte volbu „Na zamčené obrazovce“.

Passbook může zobrazovat oznámení, dojde-li k aktualizaci lístku nebo jste-li poblíž místa, kde se lístek nabízí. Passbook vás například může upozornit na změnu odletu nebo odletové brány, případně kupóny či slevy nabízené v okolí vaší aktuální polohy.

 • Klepněte na Nastavení > Oznamovací centrum. Zkontrolujte, že je Passbook uveden v Oznamovacím centru a že jsou jako styl upozornění vybrána Upozornění nebo Bannery.

 

Important: Informace o produktech, které nebyly vytvořeny společností Apple, jsou uváděny pouze pro informační účely a nelze si je vykládat jako doporučení nebo podporu od společnosti Apple. Pro další informace laskavě kontaktujte výrobce.
Datum zveřejnění: