Handy Tech Braille Star 40: Klávesy zařízení pro navigaci VoiceOver

Při používání braillského řádku Handy Tech Braille Star 40 s funkcí VoiceOver v systému iOS můžete k navigaci používat následující klávesové příkazy daného zařízení. 

Levá klávesa nahoru + levá klávesa dolů Aktivace klávesy Smazat
Pravá klávesa nahoru + pravá klávesa dolů Aktivace klávesy Return
Levá klávesa nahoru Panoramování Braillova písma doleva
Levá klávesa dolů Panoramování Braillova písma doprava
Pravá klávesa nahoru Panoramování Braillova písma doleva
Pravá klávesa dolů Panoramování Braillova písma doprava
Směrová klávesa Dvojité klepnutí na vybranou položku
Stavová směrová klávesa Přepnutí rozšířeného popisu stavu

 

Univerzální seznam běžných příkazů naleznete na stránce Běžné braillské příkazy pro funkci VoiceOver.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Important: Informace o produktech, které nebyly vytvořeny společností Apple, jsou uváděny pouze pro informační účely a nelze si je vykládat jako doporučení nebo podporu od společnosti Apple. Pro další informace laskavě kontaktujte výrobce.
Datum zveřejnění: