iPad: Přenesení mobilního datového tarifu na nový iPad 2

Tento článek vysvětluje, jak přenést existující mobilní datový tarif zařízení iPad Wi-Fi + 3G na nový iPad 2.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Přenesení mobilního datového tarifu z iPadu Wi-Fi + 3G, který používá SIM kartu

Mobilní tarif můžete přenést přesunutím SIM karty ze stávajícího iPadu do nového iPadu:

 1. Vypněte obě zařízení:
  • Podržte tlačítko Spánek/Probuzení, dokud se nezobrazí výzva „vypnout“, a potom zařízení přejetím prstem na obrazovce vypněte.
 2. Nástrojem pro vysunutí SIM karty, který byl dodán s původním iPadem, vysuňte z původního iPadu rámeček SIM karty. Vyjměte z rámečku micro-SIM kartu.
 3. Pomocí nástroje pro vyjmutí SIM karty, který byl dodán s novým iPadem, vysuňte rámeček SIM karty z nového iPadu.
 4. Vyjměte micro-SIM kartu z rámečku a nahraďte ji kartou z původního iPadu.
 5. Znovu vložte rámeček SIM karty do nového iPadu.
 6. Vložte SIM kartu z nového iPadu do rámečku SIM karty původního iPadu a zasuňte jej do původního iPadu.
 7. Zapněte oba iPady a v případě potřeby je pro aktivaci připojte k iTunes.

Přenesení mobilního datového tarifu z iPadu Wi-Fi + 3G aktivovaného v síti Verizon do jiného iPadu

Chcete-li přenést službu mezi dvěma přístroji iPad Wi-Fi + 3G v síti Verizon, obraťte se na společnost Verizon:

 1. Zavolejte na zákaznickou linku společnosti Verizon 800-786-8419 a vysvětlete, že potřebujete přesunout službu na nový iPad.
 2. Po přesunutí služby přejděte na novém iPadu do aplikace Nastavení > Obecné > Obnovit > Obnovit odběratelské služby.
 3. Klepněte na volbu Znovu zřídit účet.
 4. Pokud se iPad během dvou minut neaktivuje, restartujte jej.

Datový tarif nemůžete přenést od jednoho operátora k jinému; u nového operátora si musíte založit nový mobilní datový tarif.

Příklad: Mobilní datový tarif AT&T nemůžete převést na Verizon iPad. 

Informace o přenesení mobilního datového tarifu na iPad (3. generace).

Datum zveřejnění: