iPhoto pro Mac: Řešení potíží s objednáváním tisků a projektů od společnosti Apple

Následující kroky vám pomůžou vyřešit potíže s tiskovými službami.

Rozbalit vše | Sbalit vše

Před nahráním: Základní řešení potíží

Dostanete se na web www.apple.com?

Ne, k webu www.apple.com se nemůžu připojit.

Obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení a požádejte ho o vyřešení potíží s připojením k internetu.

Ano, můžu se připojit.

Používáte iPhoto 7.1.5 nebo starší?

Ano, používám iPhoto 7.1.5 nebo starší.

Apple už objednávání tisků prostřednictvím verze 7.1.5 nebo starších nepodporuje. Přejděte do Mac App Storu a aktualizujte na iPhoto '09 nebo novější.

Ne, nepoužívám iPhoto 7.1.5 nebo starší.

Máte Apple ID?

Ne, nemám Apple ID.

Abyste prostřednictvím iPhota mohli nakupovat tiskové produkty, potřebujete Apple ID. Apple ID můžete vytvořit prostřednictvím iPhota nebo na webu https://appleid.apple.com/cz/.

Ano, mám Apple ID.

Je Expresní nákup povolen?

Ne, Epxresní nákup není povolen. 

Abyste prostřednictvím iPhota mohli nakupovat tiskové produkty, musíte mít povolený Expresní nákup.

 1. Přejděte na web Apple Online Store.
 2. Klikněte na nabídku účet a poté zvolte Zobrazit účet.
 3. V části Nastavení účtu, klikněte na Aktualizace nastavení expresního nákupu.
 4. V případě potřeby se přihlaste.
 5. Zapněte možnost Povolit funkci expresního nákupu.

Ano, Expresní nákup je povolen.

Pokračujte kroky v následující části.

Před nahráním: Řešení potíží souvisejících s aplikací iPhoto nebo účtem

Objednáváte knihu?

Ano, objednávám knihu.

Zobrazila se vám výstražná zpráva „Vaše kniha má pravděpodobně na jedné nebo více stránkách rámečky, které neobsahují fotky. Abyste tuto knihu mohli zakoupit, musíte u těchto stránek změnit rozvržení nebo do těchto rámečků musíte vložit nějaké fotky.“?

Ano, tato výstražná zpráva se mi zobrazuje.

Pokud jste pro nějakou stránku vybrali možnost podkladové fotografie, ale nepřidali jste na pozadí žádnou fotku, zobrazí se výstraha s informací, že v rámečku chybí fotka. Můžete buďto na pozadí dané stránky přidat nějakou fotku, nebo můžete změnit rozvržení stránky na standardní bílé nebo barevné pozadí.

Ne, tato výstražná zpráva se mi nezobrazuje.

Přejděte do části „Ne, objednávám jiný produkt“ níže.

Ne, objednávám jiný produkt.

Zobrazuje se vám výstražná zpráva „Údaje vašeho účtu byly změněny. Zkontrolujte své fakturační údaje a schvalte je.“?

Ano, tato výstražná zpráva se mi zobrazuje.

Přejděte na panelu Účet na stránku s fakturačními údaji a znovu zadejte svůj bezpečnostní kód a fakturační adresu přesně tak, jak je uvedena na výpisu k vaší kreditní kartě. Klikněte na tlačítko Uložit. Podařilo se tímto problém vyřešit?

Poznámka: Pouze zákazníci z USA: Při opětovném zadávání fakturační adresy může být nutné použít 5ciferný kód ZIP a ne formát Zip+4.

Ano, tím se můj problém vyřešil.

K tomuto problému občas dochází, když v iPhotu podáte objednávku a pak přejdete do iTunes nebo Apple Storu a změníte svou fakturační adresu nebo údaje kreditní karty.

Ne, změna fakturačních údajů můj problém nevyřešila.

iPhoto '09: Aktualizujte svou klíčenku.

iPhoto '11 a novější: Odeberte v Safari soubory cookie.  Poznámka: To může mít vliv i na soubory cookie v ostatních aplikacích. 

Ne, tato výstražná zpráva se mi nezobrazuje.

Zobrazuje se vám zpráva „Vyskytla se neočekávaná chyba. Zkuste to znovu později.“?

Ano, tato zpráva se mi zobrazuje.

Zkuste v Apple Online Storu znovu zadat údaje své kreditní karty a fakturační adresu přesně tak, jak jsou uvedeny na výpisu k vaší kreditní kartě.

 1. Přejděte na web Apple Online Store.
 2. V nabídce Účet klikněte na Zobrazit účet.
 3. V části Nastavení účtu klikněte na odkaz „Změna výchozích doručovacích nebo fakturačních údajů“.
 4. Pokud budete vyzváni, přihlaste se svým Apple ID a heslem.
 5. U části Fakturační údaje klikněte na tlačítko Upravit.
 6. Zadejte znovu veškeré své údaje přesně tak, jak jsou uvedeny na výpisu k vaší kreditní kartě a klikněte na tlačítko Uložit.

Ne, tato zpráva se mi nezobrazuje.

Během nahrávání: Řešení potíží souvisejících s přenosy

Provedlo iPhoto úspěšné nahrání vašich souborů na servery Apple a dostali jste číslo objednávky?

Ne, žádné číslo objednávky jsem nedostal(a).

 1. Ověřte, zda používáte iPhoto '09 nebo novější. Starší verze iPhota už objednávání tiskových produktů neumožňují.
 2. Pokud je aktivní firewall nebo síťový zabezpečovací software, ujistěte se, zda má iPhoto povolený přístup k portům 80 a 443, nebo tento software zkuste dočasně zakázat.
 3. Určité antivirové programy a aplikace pro čištění systému od jiných výrobců, jako je MacKeeper, mohou způsobovat konflikt s objednáváním z iPhota. Tyto aplikace zakažte.
 4. K podání objednávky musíte mít dostatečnou šířku pásma. iPhoto vyžaduje přibližně 1,5 Mb/s, aby při procesu objednávání nedocházelo k vypršení časového limitu. Šířku pásma je možné otestovat prostřednictvím mnoha bezplatných webů. 
 5. Pouze iPhoto ’09: Pokud problém žádným z těchto kroků nelze vyřešit, může být nutné resetovat položku klíčenky NetServices. Pokyny naleznete na konci článku iPhoto: Potíže při odesílání objednávky na knihu, pohlednici nebo kalendář.

Postup řešení potíží s Apple ID

 1. Přejděte na stránku https://appleid.apple.com/cz/ a zvolte svou zemi a preferovaný jazyk. Přihlaste se pomocí svého Apple ID a hesla.
 2. Klikněte vlevo na položku Adresy. Pokud jsou v části Doručovací adresy nějaké prázdné adresy, nastavte viditelnou adresu jako výchozí a prázdné adresy smažte.
 3. Klikněte vlevo na položku Telefonní čísla. Smažte všechna telefonní čísla a uložte změny. Po úspěšném podání objednávky z iPhota se z ní vaše telefonní číslo zkopíruje na web Moje Apple ID.
 4. Klikněte na předvolby Apple ID, e-mailu, předplatného a způsobu kontaktování a proveďte požadované změny. Změny uložte.
 5. Otevřete iPhoto.
 6. Vyberte nějakou fotku a v nabídce Sdílet zvolte možnost Objednat tisk.
 7. Klikněte na Údaje účtu a přihlaste se zadáním svého Apple ID a hesla. Pokud se nemůžete přihlásit, zkuste pomocí pokynů od kroku 1 změnit své heslo. Vraťte se na krok 6 a zkuste to znovu.
 8. Klikněte na možnost Upravit doručení a zvolte v nabídce možnost Přidat novou adresu.
 9. Přidejte požadovanou adresu a vytvořte nový popisek (například Domácí). Vyberte možnost „Nastavit jako výchozí adresu“ a klikněte na tlačítko OK.
 10. Smažte ostatní uvedené adresy – vyberte je a klikněte na tlačítko Smazat tuto adresu. Měla by zůstat pouze vaše výchozí domácí adresa.

Další informace o tiskových službách, včetně cen a způsobu stornování objednávky, najdete na stránce nápovědy Tiskové produkty Apple.

Important: Informace o produktech, které nebyly vytvořeny společností Apple, jsou uváděny pouze pro informační účely a nelze si je vykládat jako doporučení nebo podporu od společnosti Apple. Pro další informace laskavě kontaktujte výrobce.
Datum zveřejnění: